RSS Feed for Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện  (Bài 19) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 10:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 19)

 - Đối với các dự án đã hoàn thành phát điện, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 15 nhà máy, với tổng công suất 364,6MW, sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 1,2 tỷ kWh. Hầu hết các nhà máy đều vận hành ổn định, an toàn, đóng góp một phần đáng kể cho ngân sách và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Việc chấp hành các quy định của nhà nước đã được các chủ đầu tư quan tâm, thực hiện... Do vậy, Yên Bái kiến nghị việc tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên các dòng sông, suối của tỉnh đạt hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 2)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 3)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 4)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 5)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 6)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 7)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 8)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 9)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 10)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 11)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 12)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 13)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 14)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 15)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 16)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 17)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 18)

BÀI 19: Ý KIẾN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC (6)

Tổng thể

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 93 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ, với tổng công suất lắp máy hơn 300 MW. Sau khi rà soát, Bộ Công Thương đã loại khỏi quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ tỉnh Yên Bái 41 dự án, nguyên nhân do các dự án này có quy mô nhỏ, ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên và chưa có nhà đầu tư đăng ký.

Ngoài Nhà máy Thủy điện Thác Bà (công suất 120MW) được xây dựng và hoàn thành phát điện từ năm 1971, tỉnh Yên Bái đã cấp 30 chứng nhận đầu tư và thỏa thuận khảo sát cho 21 dự án thủy điện.

Hiện nay, tại Yên Bái có 13 dự án (14 nhà máy) đã hoàn thành phát điện, với tổng công suất phát 244,6 MW, gồm: Hưng Khánh, Nậm Đông 3 và 4, Nậm Tục 2, Ngòi Hút 1, Mường Kim, Hồ Bốn, Văn Chấn, Hát Lìu, Ngòi Hút 2, Khao Mang Thượng, Ngòi Hút 2A, Khao Mang và Vực Tuần. Có 10 dự án đang triển khai thi công, gồm: Noong Phai, Phìn Hồ, Làng Bằng, Ma Lừ Thàng, Pá Hu, Trạm Tấu, Thác Cá 1, Thác Cá 2, Đồng Sung và Chấn Thịnh. Có 5 dự án (8 nhà máy) đang làm các thủ tục chuẩn bị khởi công xây dựng và 2 dự án không triển khai, gồm: Cụm Chế Tạo, Đồng Ngãi, Chí Lư, Phình Hồ, Hạnh Phúc; 2 dự án không triển khai, gồm: Nậm Tục 1, Nậm Búng. Có 21 dự án đã được thỏa thuận khảo sát của UBND tỉnh, gồm: Hồ Bốn 2, Sài Lương, Nha Tràng, Thác Bà 2, Cát Thịnh, Háng Giàng, Dào Sa, Chống Khua, Lìm Thái, Bản Lìu, Mảnh Tầu, Nậm Đông 2, Lùng Cúm, Phìn Ngài, Tà Ghênh, Khau Chu, Bản Công, Nà Hẩu, Nậm Tăng 3, Ngòi Hút 8,9, Thào Sa Chải.

Thực trạng 

Thứ nhất: Đối với các nhà máy đã phát điện: Qua rà soát cho thấy, các nhà máy đã hoàn thành phát điện hầu hết các chủ đầu tư dự án đã có ý thức thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập; Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ Công nghiệp về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập; Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 7/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện; Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Thứ hai: Đối với các dự án đang thi công triển khai đúng tiến độ, bao gồm: Thủy điện Noong Phai (21,2 MW) do Công ty Cổ phần Noong Phai làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành phát điện vào quý III năm 2017. Dự án thủy điện Pá Hu (26MW) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành làm chủ đầu tư. Dự án thủy điện Phìn Hồ (10MW) do Công ty TNHH Quang Đạt làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành phát điện dự án trong Quý III năm 2019. Dự án thủy điện Trạm Tấu (30 MW) do Công ty Cổ phần thủy điện Trạm Tấu làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành phát điện vào quý III/2018. Dự án Thủy điện Thác Cá 1 (27 MW) do Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái làm chủ đầu tư. Dự án Thủy điện Thác Cá 2 (14,5MW) do Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái làm chủ đầu tư. Dự án Thủy điện Đồng Sung (20MW) do Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái làm chủ đầu tư.

Thứ ba: Đối với các dự án thi công chậm tiến độ, bao gồm: Dự án thủy điện Ma Lừ Thàng (3 MW) do Công ty Cổ phần phát triển Ma Lừ Thàng làm chủ đầu tư. Dự án thủy điện Chấn Thịnh (10 MW) do Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ và Năng lượng mới Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án thủy điện Làng Bằng (3,6 MW) do Công ty Cổ phần điện lực Xuân Tầm làm chủ đầu tư.

Thứ tư: Đối với các dự án đang chuẩn bị khởi công, gồm các dự án thủy điện: Cụm Chế Tạo (gồm: Đề Dính Máo, Phìn Hồ 2, Nả Háng, Mí Háng Tầu), Hạnh Phúc, Đồng Ngãi, Chí Lư, Phình Hồ. Hầu hết các dự án đang hoàn thiện thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và các thủ tục để khởi công xây dựng.

Thứ năm: Đối với các dự án đã được thỏa thuận khảo sát, gồm các dự án: Hồ Bốn 2, Sài Lương, Nha Tràng, Thác Bà 2, Cát Thịnh, Háng Giàng, Dào Sa, Chống Khua, Lìm Thái, Bản Lìu, Mảnh Tầu, Nậm Đông 2, Lùng Cúm, Phìn Ngài, Tà Ghênh, Khau Chu, Bản Công, Nà Hẩu, Nậm Tăng 3, Ngòi Hút 8,9, Thào Sa Chải.

Đến nay có 19/21 dự án đã có báo cáo kết quả khảo sát, đang trình Bộ Công Thương và UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; 2/21 dự án là Hồ Bốn 2 và Sài Lương chủ đầu tư không có báo cáo kết quả khảo sát.

Đề xuất tiếp tục đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ

Sau khi xem xét các yếu tố về hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội... Sở Công Thương Yên Bái xin kiến nghị tiếp tục dầu tư các dự án sau: Hồ Bốn 2; Sài Lương; Nha Tràng; Thác Bà 2; Cát Thịnh; Háng Giàng; Dào Sa; Chống Khua; Lìm Thái; Bản Lìu; Mảnh Tầu; Nậm Đông 2; Lùng Cúm; Phìn Ngài; Tà Ghênh; Khau Chu; Bản Công; Nà Hẩu; Nậm Tăng 3; Ngòi Hút 8,9; Thào Sa Chải.

Đến nay, các dự án đã có báo cáo kết quả khảo sát, đang trình Bộ Công Thương và UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Hầu hết các dự án này đều có tiềm năng khai thác, hiệu quả kinh tế, môi trường, chống lũ, tái định cư và các vấn đề xã hội khác...

Nhận xét, đánh giá

Đối với các dự án đã hoàn thành phát điện, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 15 nhà máy, với tổng công suất 364,6MW, sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 1,2 tỷ kWh điện. Hầu hết các nhà máy đều vận hành ổn định, an toàn, đóng góp một phần đáng kể cho ngân sách và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Việc chấp hành các quy định của nhà nước đã được các chủ đầu tư quan tâm, thực hiện.

Đối với các dự án đang triển khai thi công và các dự án chuẩn bị khởi công xây dựng hầu hết triển khai đảm bảo tiến độ.

Đối với các dự án đang khảo sát hầu hết các đơn vị đã báo cáo kết quả khảo sát, hiện đang trình Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

TRƯƠNG NGỌC BIÊN - GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI

(Khi sao chép, trích dẫn nội dung, số liệu từ bài viết này phải ghi rõ "nguồn", hoặc "theo": TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM)

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động