RSS Feed for Hội đồng Khoa học - Biên tập Thứ tư 22/09/2021 15:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hội đồng Khoa học - Biên tập

 

Thường trực Hội đồng:

 

1/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Anh Tuấn

2/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Thái Sơn

3/ TS. Phan Ngọc Trung

 

Thành viên Hội đồng:

 

1/ PGS, TS. Bùi Huy Phùng

2/ PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam

3/ PGS, TS. Trần Ngọc Toản

4/ PGS, TS. Nguyễn Minh Duệ

5/ TS. Nguyễn Mạnh Hiến

6/ TS. Nguyễn Thành Sơn

7/ TS. Nguyễn Hồng Minh 

8/ TS. Nguyễn Tiến Chỉnh

9/ TS. Nguyễn Huy Hoạch

10/ TS. Nguyễn Ngọc Hưng

11/ TS. Trần Chí Thành

12/ TS. Lê Văn Hồng

13/ TS. Võ Văn Thuận

14/ ThS. Nguyễn Hữu Khoa

15/ Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải

16/ Chuyên gia Nguyễn Lê Minh

17/ ThS. Tô Quốc Trụ

18/ ThS. Hoàng Dương Minh

19/ ThS. Nguyễn Văn Yên  

20/ Chuyên gia Lã Hồng Kỳ

21/ KSCC. Nguyễn Đức Đạt

22/ Nhà báo, BTV cao cấp Nguyễn Hoàng Linh

23/ Nhà báo Trần Vũ Thìn

 

 

 

 

Phiên bản di động