RSS Feed for Hội đồng Khoa học - Biên tập Thứ hai 06/02/2023 16:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hội đồng Khoa học - Biên tập

Thường trực Hội đồng:

1/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Anh Tuấn (A)

2/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Anh Tuấn (B)

3/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Thái Sơn

4/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Đào Nhật Đình

5/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Phan Ngọc Trung

Thành viên Hội đồng:

1/ PGS, TS. Bùi Huy Phùng

2/ PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam

3/ PGS, TS. Nguyễn Minh Duệ

4/ TS. Nguyễn Mạnh Hiến

5/ TS. Nguyễn Thành Sơn

6/ TS. Nguyễn Hồng Minh

7/ TS. Nguyễn Tiến Chỉnh

8/ TS. Nguyễn Huy Hoạch

9/ TS. Nguyễn Ngọc Hưng

10/ TS. Trần Chí Thành

11/ TS. Lê Văn Hồng

12/ TS. Võ Văn Thuận

13/ ThS. Nguyễn Hữu Khoa

14/ Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải

15/ Chuyên gia Nguyễn Lê Minh

16/ ThS. Tô Quốc Trụ

17/ ThS. Hoàng Dương Minh

18/ ThS. Nguyễn Văn Yên

19/ Chuyên gia Lã Hồng Kỳ

20/ KSCC. Nguyễn Đức Đạt

21/ Nhà báo, BTV cao cấp Nguyễn Hoàng Linh

22/ Nhà báo Trần Vũ Thìn

Phiên bản di động