RSS Feed for Năng lượng tạo Thứ tư 27/10/2021 22:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện  (Bài 19)

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 19)

Đối với các dự án đã hoàn thành phát điện, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 15 nhà máy, với tổng công suất 364,6MW, sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 1,2 tỷ kWh. Hầu hết các nhà máy đều vận hành ổn định, an toàn, đóng góp một phần đáng kể cho ngân sách và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Việc chấp hành các quy định của nhà nước đã được các chủ đầu tư quan tâm, thực hiện... Do vậy, Yên Bái kiến nghị việc tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên các dòng sông, suối của tỉnh đạt hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Phiên bản di động