RSS Feed for Năm yếu tố khách quan dẫn đến hợp tác chiến lược giữa ba phân ngành năng lượng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 22/09/2023 17:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năm yếu tố khách quan dẫn đến hợp tác chiến lược giữa ba phân ngành năng lượng

 - An ninh năng lượng luôn là mục tiêu tối trọng của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, trách nhiệm này đè nặng lên vai 3 tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Vừa qua, tại Hà Nội, Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa ba tập đoàn đã được tổ chức. Sau sự kiện này, một số người lo ngại rằng, liệu đó có phải là tăng thêm “hàm lượng độc quyền” trong lĩnh vực này không? Tôi cho rằng, có nhiều yếu tố khách quan dẫn đến cuộc hợp tác chiến lược này.

>> Hợp tác chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
>> Quy hoạch năng lượng tổng thể - Cơ sở khoa học, pháp lý cho quy hoạch các phân ngành năng lượng
>> Phản biện, kiến nghị chính sách giá năng lượng Việt Nam
>> Phản biện, kiến nghị giải pháp phát triển hạ tầng ngành Than đến năm 2020
>>  
Phát triển cơ sở hạ tầng điện lực Việt Nam đến năm 2020
>> Phát triển hạ tầng công nghiệp khí Việt Nam
>> Phản biện, kiến nghị giải pháp an ninh năng lượng Việt Nam
>> An ninh điện lực và kiến nghị bổ sung Luật Điện lực
>> Quy hoạch phát triển điện lực và một số kiến nghị sửa đổi Luật Điện lực Việt Nam (Kỳ 1)
>> Quy hoạch phát triển điện lực và một số kiến nghị sửa đổi Luật Điện lực Việt Nam (Kỳ 2)

"Trên thế giới, nhiều nước thành lập Uỷ ban Năng lượng quốc gia, đóng vai trò “nhạc trưởng” cho “Bản trường ca năng lượng” cũng vì lẽ này!"

 

PGS, TS. BÙI HUY PHÙNG, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Năng lượng - VEA 

Nội dung hợp tác giữa EVN, PVN và TKV bao gồm các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển ngành; Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện; Đầu tư khai thác và vận chuyển than trong nước và ở nước ngoài; Vận hành các nhà máy điện; Sử dụng các dịch vụ và trong lĩnh vực truyền thông.

5 yếu tố khách quan chính dẫn đến hợp tác chiến lược này:

Một là, hệ thống năng lượng quốc gia vốn là một thể thống nhất, nó bao gồm tất cả các đối tượng năng lượng (từ thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến,... cho đến các đối tượng tiêu thụ) được kết nối với nhau bằng những mối quan hệ vật lý - kĩ thuật và mối quan hệ về kinh tế năng lượng (giá cả, đầu tư, thị trường...) trong nội bộ và ngoài hệ thống.

Vì là một thể thống nhất như vậy, cho nên cần phải có một chiến lược chung, quy hoạch chung. Lâu nay chúng ta lại tách ra, làm quy hoạch riêng lẻ, dẫn đến thiếu thống nhất về mục tiêu, nội dung, tương quan đầu tư giữa các phân ngành chưa hợp lý, lệch nhau cả về thời gian quy hoạch, đã gây những bất cập đáng tiếc. Bởi vậy cần có hợp tác, phối hợp nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, làm cơ sở phát triển, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trên thế giới, nhiều nước thành lập Uỷ ban Năng lượng quốc gia, đóng vai trò “nhạc trưởng” cho “Bản trường ca năng lượng” cũng vì lẽ này!

Hai là, Than - Điện - Dầu khí là 3 phân ngành trọng yếu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hiện tại ba tập đoàn là đại diện, nhưng thực tế và tới đây các thành phần khác sẽ được phát triển và góp phần không nhỏ trong việc cung cấp năng lượng cho quốc gia. Với tính thống nhất và liên hệ hữu cơ của ngành năng lượng, sản phẩm đầu ra của phân ngành này là đầu vào của phân ngành kia, vì thế kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho 3 phân ngành phải đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp tin cậy, hiệu quả năng lượng cho nền kinh tế quốc dân.

Ba là, vấn đề giá năng lượng: Đã nói đến quy hoạch năng lượng tổng thể là phải nói đến giá năng lượng hài hoà, thống thất. Giá là đòn bẩy, là quy luật phát triển kinh tế. Từ trước đến nay chúng ta xây dựng giá các loại nhiên liệu - năng lượng cũng còn riêng lẻ như kiểu xây dựng quy hoạch.

Để khắc phục vấn đề này cần có sự hợp tác không chỉ ba tập đoàn mà cần sự phối hợp của các thành phần khác tham gia cung cấp năng lượng, cùng các cơ quan chức năng của nhà nước, xây dựng giá hài hoà, minh bạch giữa các dạng nhiên liệu - năng lượng. Đây là điểm mấu chốt để tránh độc quyền, hình thành và phát triên thị trường điện nói riêng, cũng như thị trường năng lượng nói chung.

"Chúng ta cần có một đội ngũ chuyên gia giỏi, nghiên cứu nội dung đổi mới, minh họa và làm rõ ràng sự hợp tác giữa các phân ngành mà hiện tại ba tập đoàn là đại diện, đưa lên các công cụ truyền thông chuyên ngành chính thống, chắc chắn sẽ tránh được những nghi ngại và thắc mắc của dư luận".

Bốn là, ngày nay công tác ứng phó với biến đổi khí hậu có tính thời đại, Việt Nam chúng ta hưởng ứng và tham gia rất tích cực với cộng đồng quốc tế. Ngành năng lượng là lĩnh vực gây ảnh hưởng lớn nhất đối với biến đổi khí hậu. Hoạt động năng lượng ở nước ta hiện nay phát thải khí nhà kính chiếm trên 60% tổng phát thải quốc gia, dự báo vào 2030 sẽ chiếm tới  90%. Nhà nước vừa phê duyêt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó nhiệm vụ của năng lượng rất lớn. Tiêu thụ năng lượng không chỉ phải tiết kiệm mà phải sử dụng hợp lý, hiệu quả, cung cấp năng lượng hướng tới những ngành đưa lại giá trị gia tăng cao - đó mới là điều quan trọng.

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, ngoài việc có chiến lược phát triển hợp lý, cần có nhân tài vật lực lớn, ba tập đoàn/phân ngành có cùng mục tiêu chung, việc hợp tác là khách quan và cần thiết.

Năm là, vấn đề truyền thông: Ngày nay, nhờ sự bùng nổ công nghệ thông tin, truyền thông đến mọi nơi, mọi lúc. Vì hệ thống năng lượng quốc gia vốn là một thể thống nhất, tính kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành cao, nên việc truyền thông mọi vấn đề về ngành năng lượng cũng cần thông suốt, minh bạch và chính xác. Chúng ta cần có một đội ngũ chuyên gia giỏi, nghiên cứu nội dung đổi mới, minh họa và làm rõ ràng sự hợp tác giữa các phân ngành mà hiện tại ba tập đoàn là đại diện, đưa lên các công cụ truyền thông chuyên ngành chính thống, chắc chắn sẽ tránh được những nghi ngại và thắc mắc của dư luận.

Sự liên kết chiến lược mới đây giữa EVN, PVN và TKV đã khiến một số người lo ngại rằng: Liệu đó có phải là tăng thêm “hàm lượng độc quyền” trong lĩnh vực này không? Tôi cho rằng, sự nghi ngại này là có lý do, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, với các nội dung hợp tác - lấy lợi ích quốc gia đặt trên lợi ích doanh nghiệp, có những tiêu chí rõ ràng, Nhà nước và các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện một cách chặt chẽ, chắc chắn giảm thiểu được những lo ngại đó.

                                             (Hà Nội, 11/3/2013)

Theo thỏa thuận hợp tác, hằng năm, ba tập đoàn thông báo cho nhau quy hoạch, các điều chỉnh bổ sung quy hoạch của ngành mình, nếu liên quan đến thực hiện quy hoạch ngành. Bên cạnh đó, EVN, PVN và TKV sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng các dự án nguồn điện, các bên hỗ trợ để cho nhau và phấn đấu đảm bảo tiến độ. Thống nhất hợp tác vận hành hiệu quả các nhà máy điện.

Ba tập đoàn cùng nhau tìm kiếm cơ hội nhập khẩu than từ nước ngoài. Cùng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển than để cung cấp than cho các nhà máy điện chạy than. Cùng hợp tác nghiên cứu xây dựng các cảng nhập than và cơ sở hạ tầng liên quan.

TKV cam kết đảm bảo đầy đủ, liên tục than cho các nhà máy điện của PVN, EVN. PVN cam kết cung cấp tối đa khí phù hợp với khả năng khai thác từng mỏ cho các nhà máy điện của EVN. EVN cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các cơ sở sản xuất của PVN và TKV, huy động tối đa sản lượng điện của các nhà máy điện của PVN, TKV theo yêu cầu hệ thống điện quốc gia và theo các quy định của thị trường điện.

Ba tập đoàn sẽ hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ nhau trong việc đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật, quản lý, cùng trao đổi kinh nghiệm vận hành, sửa chữa các nhà máy điện...

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Góc nhìn trái chiều về tên lửa Triều Tiên
Ba câu hỏi về kiểm soát quyền lực
Thách thức đầu tiên dành cho nữ Tổng thống Hàn Quốc
Chiến lược Á tâm của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn
Tranh chấp lãnh hải: Chỉ có thể giải quyết bằng lòng tự trọng quốc gia
Trung Quốc bước vào thời đại Tập Cận Bình
Lý Quang Diệu nói về Trung Quốc bằng giọng khác

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động