Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng xanh

Thời gian tới, Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng xanh, trong đó đặc biệt ưu tiên việc sử dụng các công ...  

Ứng dụng FlyCam kiểm tra đường dây truyền tải điện

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC 1) vừa thử nghiệm ứng dụng FlyCam trong công tác kiểm tra đường dây. Qua đó cho thấy, ...  ® Ghi rõ nguồn: NangluongVietnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3