Nhận định - Phản biện

Sau ba ngày diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh, Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về công nghệ, thiết bị và giải pháp điều phối ...  

Bảo tồn năng lượng

Dự án CDM thủy điện Đăk Pône, một trong những dự án đầu tiên ở khu vực miền Trung được tổ chức quốc tế về dịch vụ thông tin tài ...  

Đầu tư - Khoa học - Công nghệ

Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án tuyển dụng cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) của SGS Việt Nam, ngày 28/9/2014, tại Hà Nội đã diễn ...