RSS Feed for Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 14/06/2024 20:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua

 - Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết các phong trào thi đua năm 2023 và phát động triển khai các phong trào thi đua năm 2024.
Năm 2024, EVNGENCO1 bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) Năm 2024, EVNGENCO1 bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)

Ngày 26/12/2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

EVNGENCO1 kiểm tra công tác ‘xanh - sạch - đẹp - an toàn nơi làm việc’ tại Công ty ĐHĐ EVNGENCO1 kiểm tra công tác ‘xanh - sạch - đẹp - an toàn nơi làm việc’ tại Công ty ĐHĐ

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 11/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 5/7/2023, về việc tổ chức, phát động cuộc thi “xanh - sạch - đẹp - an toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1, trong các ngày 23/8 và 6/9/2023, Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tại các cụm Nhà máy Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ). Ông Phạm Anh Văn - Phó chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 làm trưởng đoàn.

EVNGENCO1 phát động cuộc thi ‘Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng internet’ EVNGENCO1 phát động cuộc thi ‘Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng internet’

Ngày 22/8/2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã phát động cuộc thi "Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng internet" năm 2023, khuyến khích cán bộ công nhân viên và người lao động tìm hiểu kiến thức, chủ trương, đường lối, các đề án, kế hoạch liên quan đến công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty.

Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua
Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong Tổng công ty; việc tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua đã mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty và các đơn vị.

Tiêu biểu trong các phong trào thi đua đó là: ''Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoa sản xuất giai đoạn 2022 - 2023'', Cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" và Cuộc thi ''Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động online trên mạng internet" năm 2023.

Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua
Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 Phạm Anh Văn báo cáo kết quả triển khai các phong trào thi đua năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN) về việc triển khai thực hiện chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công đoàn EVNGENCO1 đã phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” triển khai thực hiện chương trình 10 nghìn sáng kiến của EVN.

Trên cơ sở kế hoạch EVN giao, Tổng công ty đã giao chỉ tiêu phân bổ chi tiết cho từng đơn vị trong Tổng công ty để tổ chức triển khai phấn đấu thực hiện. Công đoàn Tổng công ty thường xuyên đôn đốc các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện. Công tác tuyên truyền luôn luôn được Tổng công ty coi trọng và chỉ đạo thường xuyên, là một trong những nội dung góp phần rất quan trọng mang đến sự thành công của phong trào thi đua. Kết quả, tổng số sáng kiến thực hiện là 588/426 sáng kiến, vượt 38% kế hoạch EVN giao và được Công đoàn ĐLVN khen thưởng và tặng bằng khen tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023.

Đối với kết quả thực hiện phong trào trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” năm 2022 - 2023, toàn Tổng công ty đã có 602 sáng kiến được công nhận. Năm 2023, Tổng công ty đã đề xuất và đã được Hội đồng sáng kiến cấp EVN xem xét, phê duyệt và công nhận 8 sáng kiến. Bên cạnh đó còn có 8 sáng kiến được Hội đồng Tổng công ty xét duyệt sáng kiến đề nghị tác giả phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hoàn thiện giải pháp để Tổng công ty đề xuất Hội đồng sáng kiến EVN xem xét, phê duyệt năm 2024.

Cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” được triển khai từ giữa năm 2023 và có sức lan tỏa rộng rãi, đẩy mạnh sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Chuyên môn và Công đoàn các đơn vị đã có sự phối kết hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của từng đơn vị; có kế hoạch phân công cụ thể và coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận trực thuộc cùng tham gia thực hiện.

Công tác vệ sinh công nghiệp trong phạm vi các nhà máy được chú trọng và quan tâm hơn, nhất là khối các nhà máy nhiệt điện. Cảnh quan, khuôn viên các nhà máy, trụ sở làm việc, khu quản lý vận hành được triển khai có quy hoạch, bố trí trồng thêm nhiều cây xanh, không gian xanh. Điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện rõ rệt. Công tác tiết kiệm điện được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả.

Cuộc thi "Kiến thức an toàn vệ sinh lao động qua mạng internet" được Tổng công ty triển khai thực hiện từ năm 2018. Trong năm 2023, Tổng công ty bổ sung thêm ngân hàng câu hỏi của cuộc thi về các quy định phòng cháy chữa cháy với 30 câu hỏi thuộc nhóm đối tượng nhóm 1,2,3,6; Quy định 1221/QĐ-EVN về công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam với số lượng 100 câu hỏi thuộc đối tượng nhóm chung.

Kết quả,100% các đơn vị đều hưởng ứng tích cực tham gia cuộc thi, tổ chức tuyên truyền và phát động đến CBCNV - NLĐ tham gia. Số lượng CBCNV - NLĐ tham gia dự thi trung bình trong năm duy trì ở mức cao. Số đơn vị đạt số điểm 80 trở lên trên (theo khung chấm điểm tối đa 100 điểm) chiếm đến 11/12 đơn vị.

Các phong trào thi đua, các cuộc thi đã tạo hiệu ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn và trong mỗi đoàn viên, CNVCLĐ Tổng công ty; các cán bộ công đoàn phụ trách công tác hỗ trợ cập nhật sáng kiến các đơn vị luôn chủ động, tích cực đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cập nhật sáng kiến cũng như trực tiếp tham gia cập nhật sáng kiến... để các phong trào thi đua, các cuộc thi đạt được kết quả theo kế hoạch.

Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua
Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, phù hợp với tình hình của đơn vị trong năm 2024.

Năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 10 năm thành lập Công đoàn EVNGENCO1 (1/7/2014 - 1/7/2024)... Ngoài những khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện trong năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của EVNGENCO1 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024.

Nhằm động viên CBCNV - NLĐ hăng hái tham gia tích cực các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt khó trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, ngay từ đầu năm 2024, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đã phát động các phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty.

Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua
Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua
Tổng công ty Phát điện 1 - Lợi ích thiết thực từ các phong trào thi đua
Công bố và trao bằng khen của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty cho các tập thể xuất sắc trong các phong trào thi đua và các cuộc thi năm 2023.

Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc thi năm 2024 và các năm tiếp theo, Công đoàn các cấp tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc thi trong năm 2024 với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình của đơn vị. Công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động CBCNV -NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ cập nhật, sửa đổi và bổ sung các nội dung triển khai của các phong trào thi đua, cuộc thi để phù hợp với tình hình chung của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động