RSS Feed for PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 14/06/2024 19:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 - Tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo hình thức trực tuyến). Tham dự có đại diện lãnh đạo PVN, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, lãnh đạo và các ban, đơn vị thành viên của PV Drilling, cùng 149 cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp đại diện cho 380.073.779 cổ phần (tương ứng với tổng số 68,3733% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự).
Cập nhật tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV Drilling (quý 1/2024) Cập nhật tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV Drilling (quý 1/2024)

Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh quý 1/2024, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) ước đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu và trên 200 tỷ đồng lợi nhuận (trước thuế), lần lượt tăng trên 35% và trên 230% so với cùng kỳ.

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ năm 2024 của PV Drilling (ngày 24/4/2024).

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, PV Drilling đã thảo luận và thông qua các tờ trình, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

- Bầu thay thế thành viên HĐQT và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2026.

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường báo cáo tại Đại hội.

Báo cáo của Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường tại ĐHĐCĐ cho thấy: Năm 2023, giá dầu ổn định và neo ở mức cao, trung bình đạt 82 USD/thùng (theo EIA) và có thời điểm gần chạm mức 100 USD/thùng. Giá dầu neo cao là tín hiệu hỗ trợ mạnh cho các nhà thầu dầu khí trên thế giới tích cực triển khai các chương trình khoan thăm dò, khai thác. Thị trường khoan tại khu vực Trung Đông trở nên sôi nổi với nhiều hoạt động thuê/mua giàn khoan tăng mạnh, dẫn đến số lượng giàn khoan hoạt động tại Đông Nam Á bị thiếu hụt. Yếu tố này thúc đẩy nhu cầu giàn khoan tự nâng ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng đáng kể. Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng hồi phục mạnh mẽ trong năm 2023 (tăng từ 77% cuối năm 2022 lên 89% cuối năm 2023) kéo theo đơn giá cho thuê giàn khoan tăng khoảng 30% so với năm 2022.

Ở chiều ngược lại tại thị trường trong nước, rất ít các chương trình khoan mới được triển khai, đa số ngắn hạn và không liên tục.

Đứng trước bối cảnh thị trường khoan như trên, PV Drilling đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan ra nước ngoài. Mặt khác, tăng cường thực hiện các giải pháp quản trị, điều hành, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn hoạt động, tăng cường quản trị tài chính, cải thiện đơn giá, nâng cao hiệu suất hoạt động của giàn khoan, tăng cường đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, phát huy sáng kiến - cải tiến kỹ thuật…

Kết quả, hiệu suất sử dụng và hiệu suất hoạt động bình quân của các giàn tự nâng trong năm 2023 được duy trì mức cao (lần lượt đạt 97,7% và 99,7%). Riêng giàn đất liền và giàn khoan nước sâu có hiệu suất sử dụng (lần lượt là 99,8% và 100%, hiệu suất hoạt động lần lượt là 98,9% và 99,9%).

Trong năm 2023, PV Drilling cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá như “Nhà thầu khoan có tỷ lệ sự cố thấp nhất” và "Nhà thầu đạt thành tích HSSE tốt nhất năm 2023 - Best HSSE performance” tại Indonesia; giàn PV DRILLING I đạt thành tích “Giàn khoan biển không ghi nhận sự cố trong nhiều năm hoạt động”; Giàn PV DRILLING III nhận giải thưởng “Giàn khoan tốt nhất Malaysia năm 2023”; giàn PV DRILLING V nhận giải thưởng “Giàn khoan tốt nhất Brunei năm 2023”…

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Đức Chiến báo cáo tại Đại hội.

Kết thúc năm tài chính 2023, PV Drilling ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.160 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022 và tăng 14% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng, tăng 446% so với kế hoạch ĐHĐCĐ.

Năm 2024, dự báo kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ tác động trực tiếp đến ngành năng lượng nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Đối với lĩnh vực dầu khí, các cơ quan đều có quan điểm tích cực. Cụ thể, theo EIA: Giá dầu Brent năm 2024 được dự báo đạt trung bình trên 87 USD/thùng, thị trường khoan khởi sắc với nhu cầu giàn khoan và giá thuê giàn tăng. Còn theo Westwood Global: Giá thuê giàn khoan tự nâng có thể tăng hơn 150.000 USD/ngày.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và thách thức của năm 2024, PV Drilling đề ra phương châm “Động lực mới cho tăng trưởng” dựa trên 3 động lực chính (thị trường - đầu tư - chuyển đổi số). Theo đó, PV Drilling sẽ tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để kịp thời nắm bắt cơ hội thực hiện đầu tư, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác vận hành an toàn, hiệu quả các giàn khoan và máy móc thiết bị. Cùng với đó là tăng cường đào tạo nhân lực, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp như quản trị chặt chẽ tài chính, kiểm soát chi phí và tăng cường chuyển đổi số v.v...

Kế hoạch SXKD năm 2024 của PV Drilling được xây dựng trên một số giả định sau:

- 4 giàn khoan tự nâng hoạt động xuyên suốt với đơn giá bình quân tăng khoảng 10%-15% so với năm 2023.

- 1 giàn khoan TAD hoạt động xuyên suốt năm tại Brunei.

- Giàn khoan đất liền có việc 4 tháng và 0,5 giàn khoan thuê…

Trên cơ sở này, PV Drilling đưa ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 là 6.200 tỷ đồng doanh thu, 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và sẽ phấn đấu đạt vượt mức kế hoạch đề ra.

Đại hội nhận được sự quan tâm rất lớn của các cổ đông tổ chức, cá nhân và các nhà đầu tư với rất nhiều câu hỏi được gửi đến. Đoàn chủ tịch đã dành phần lớn thời gian để trả lời những câu hỏi liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư giàn khoan, máy móc thiết bị, thị trường, cũng như các dự án lớn sắp được triển khai ở trong và ngoài nước.

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thành viên HĐTV PVN Trần Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại ĐHĐCĐ năm 2024, Thành viên HĐTV PVN Trần Bình Minh khẳng định: Với vai trò cổ đông lớn, Tập đoàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD và các thành quả đạt được của PV Drilling trong năm 2023. Đồng thời tin tưởng vào năng lực quản trị điều hành của HĐQT, ban tổng giám đốc PV Drilling.

Với những dự báo thị trường thuận lợi hiện nay, ông Trần Bình Minh tin tưởng chu kỳ tăng trưởng năng lượng mới sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong giai đoạn 3-5 năm tới. Đây chính là thời điểm tốt để PV Drilling tiếp tục nắm bắt cơ hội và tăng tốc phát triển.

Đối với thị trường trong nước, kể từ năm 2026, các dự án trọng điểm của PVN như Lô B - Ô Môn sẽ bắt đầu được triển khai với nhu cầu tối thiểu từ 1-2 giàn khoan trong suốt vòng đời dự án. Tập đoàn đề nghị PV Drilling cần chuẩn bị nguồn lực phù hợp để sẵn sàng tham gia dự án, đóng góp cho sự thành công chung của chuỗi dự án trọng điểm quốc gia này.

Tập đoàn luôn tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Tổng công ty hoàn thành các kế hoạch SXKD và tin tưởng rằng PV Drilling sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đăng ký với ĐHĐCĐ năm nay.

PV Drilling tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Chủ tịch HĐQT PV Drilling Mai Thế Toàn phát biểu đáp từ tại Đại hội.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV Drilling, Chủ tịch HĐQT Mai Thế Toàn cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của PVN, cũng như tập trung vào công tác quản lý - quản trị, tăng cường công tác phát triển thị trường mới - dịch vụ mới, từng bước tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo mà một số đơn vị thành viên có thế mạnh cung cấp dịch vụ. Đẩy mạnh công tác đầu tư giàn khoan mới, thiết bị mới và quản trị biến động, chuyển đổi số, tăng cường quản trị rủi ro, quản trị tài chính hiệu quả, xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp... đảm bảo PV Drilling phát triển ổn định và bền vững ở chu kỳ tăng trưởng mới.

Tập thể cán bộ công nhân viên - người lao động PV Drilling tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024 đã trình ĐHĐCĐ và mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Kết thúc Đại hội, tất cả các nội dung trình ĐHĐCĐ đã được cổ đông thông qua với sự nhất trí cao./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động