RSS Feed for Hội đồng Khoa học - Biên tập Thứ tư 19/01/2022 23:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hội đồng Khoa học - Biên tập

Thường trực Hội đồng:

1/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Anh Tuấn (A)

2/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Anh Tuấn (B)

3/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Nguyễn Thái Sơn

4/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Đào Nhật Đình

5/ Chuyên gia cao cấp năng lượng Phan Ngọc Trung

Thành viên Hội đồng:

1/ PGS, TS. Bùi Huy Phùng

2/ PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam

3/ PGS, TS. Trần Ngọc Toản

4/ PGS, TS. Nguyễn Minh Duệ

5/ TS. Nguyễn Mạnh Hiến

6/ TS. Nguyễn Thành Sơn

7/ TS. Nguyễn Hồng Minh

8/ TS. Nguyễn Tiến Chỉnh

9/ TS. Nguyễn Huy Hoạch

10/ TS. Nguyễn Ngọc Hưng

11/ TS. Trần Chí Thành

12/ TS. Lê Văn Hồng

13/ TS. Võ Văn Thuận

14/ ThS. Nguyễn Hữu Khoa

15/ Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải

16/ Chuyên gia Nguyễn Lê Minh

17/ ThS. Tô Quốc Trụ

18/ ThS. Hoàng Dương Minh

19/ ThS. Nguyễn Văn Yên

20/ Chuyên gia Lã Hồng Kỳ

21/ KSCC. Nguyễn Đức Đạt

22/ Nhà báo, BTV cao cấp Nguyễn Hoàng Linh

23/ Nhà báo Trần Vũ Thìn

Phiên bản di động