RSS Feed for Đôi điều cảm nhận về Hiệp hội Năng lượng Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 14:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đôi điều cảm nhận về Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

 - Tôi không có may mắn tham gia hoạt động trong Hiệp Hội Năng lượng Việt Nam (VEA) ngay từ những ngày đầu, nhưng những gì tôi cảm nhận được qua sinh hoạt trong Hội đồng Khoa học của Hiệp hội và đọc các bài báo trên Năng lượng Việt Nam, cũng như các bản báo cáo tổng kết hoạt động của Thường vụ Hiệp hội, tôi luôn có những ấn tượng hết sức tốt đẹp về tổ chức xã hội nghề nghiệp này.

Tám định hướng nghiên cứu khoa học của VEA trong nhiệm kỳ mới
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam: Hướng tới tầm cao mới

 

TS. TRẦN NGỌC TOẢN

Quả thật, đây là một tổ chức của những người đã làm gắn bó với ngành Năng lượng Việt Nam, tập hợp nhau một cách thực sự tự nguyện, vô tư, làm việc hết sức nhiệt tình mà động cơ chỉ là mong muốn cống hiến thật nhiều cho ngành và đất nước. Trong việc điều hành chung cũng như trong quan hệ, dù trước đây chưa quen biết nhau, nhưng anh Trần Viết Ngãi, Chủ tịch VEA, cũng như các anh trong Thường vụ, trong Hội đồng Khoa học, vv… đều thể hiện một tinh thần trách nhiệm cao, những trí tuệ thực sự trong lĩnh vực khoa học - công  nghệ năng lượng, cũng như một văn hóa ứng xử trung thực, tình cảm, văn minh, thấm đậm tính gia đình, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, một nét đẹp văn hóa đẹp không phải ở môi trường nào cũng gặp.

Tôi được biết, trong các năm qua, với những khó khăn chồng chất, nhất là nguồn kinh phí eo hẹp, nhưng VEA vẫn triển khai được nhiều hoạt động khoa học đa dạng, nhất là các đóng góp ý kiến, các phản biện có hàm lượng chất xám cao đối với các chủ trương của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Từ những việc lớn ở tầm quốc gia như: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách… đến những việc mang tính sự vụ giúp tháo gỡ khó khăn cho các công ty, tập đoàn thành viên của Hiệp hội.

Cái đáng quý nhất là các sản phẩm này đều là kết quả của tư duy trí tuệ không bị ràng buộc của sự chỉ đạo định hướng trước nào của cấp trên và cũng không bị chi phối của quy luật vị lợi nhuận, biến nó thành vật trao đổi trên thị trường hàng hóa đời thường. Thực tế là các hội thảo khoa học do VEA tổ chức đã góp phần tạo ra những nhận thức mới trong tầm nhìn dài hạn về phương thức phát triển các chuyên ngành năng lượng, trong quan hệ hợp tác quốc tế, cũng như quan hệ nội bộ giữa các chuyên ngành năng lượng Việt Nam.

Đều này càng có ý nghĩa hơn trong một xã hội chưa hoàn toàn thoát khỏi cơ chế quan liêu, bao cấp, dính liền với những tư duy không còn phù hợp với thời đại kinh tế hội nhập toàn cầu và tính phân tán, manh mún, chồng chéo trong tổ chức - quản lý làm cho ngành năng lượng chưa trở thành một khối thống nhất, cân đối, đồng bộ, liên kết chặt chẽ với nhau để phát huy cao nhất tác động hỗ trợ giữa các ngành thành viên nhằm đạt được lợi ích tối đa trong những điều kiện xã hội, an ninh cụ thể.

Vì khuôn khổ hạn chế của một bài báo nhỏ không thể nói lên được hết những điều tốt đẹp,  những thành quả mà VEA đã đạt được, nhưng tôi vẫn muốn nhắc vài lời đến chất lượng và vai trò của Tạp chí Năng lượng Việt Nam và Trang NangluongVietnam Online. Đây mới đúng là một cơ quan báo chí của một hiệp hội nghề nghiệp, dành hầu hết thông tin cho hoạt động ngành, với những khen ngợi, lẫn các phản biện, chứ không chỉ giành quảng bá “màu hồng” của các đơn vị, cũng không tham vọng biến thành một tờ báo xã hội - chính trị - văn hóa - nghệ thuật.

Hy vọng Tạp chí Năng lượng Việt Nam của VEA sẽ nâng cao chất lượng hơn nữa để luôn là diễn đàn kinh tế, khoa học, kỹ thuật và là tiếng nói hợp nhất: Năng lượng Việt Nam.

Đối với Đại hội nhiệm kỳ III của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, tôi cũng mong muốn bổ sung vào Điều lệ của Hiệp hội đôi điều sau:

Một là, về nhiệm vụ của VEA cần làm rõ các nhiệm vụ đối với Nhà nước, đối với bản thân Hiệp hội và đối với các hội nghề nghiệp khác có liên quan.

Trong Điều 5, Chương II, bên cạnh việc tuyên truyền để hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần nghiên cứu phát hiện các sai lầm, thiếu sót hoặc chưa phù hợp với cuộc sống thực tế luôn biến đổi để kiến nghị các cấp thẩm quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp trong thời gian chấp hành các đường lối, chính sách đó.

Hai là, trong Chương III, Điều 7,8,9, trong thành phần của Hiệp hội có cả các thành viên liên kết, có cả anh chị em Việt kiều và có thể cả người nước ngoài, nên Điều 9 chỉ cần ghi “nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành, của Thường vụ…” là đủ.

Ba là, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nên tăng cường hình thức sinh hoạt câu lạc bộ.

Bốn là, tôi cũng được biết, Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã được cấp Mã số chuẩn quốc tế - ISSN (International Standard Serial Number). Có nghĩa là Tạp chí đã được quốc tế thừa nhận chính thức và được giới thiệu trên quy mô toàn cầu,  do vậy, nên tăng cường giới thiệu các công nghệ mới trên thế giới và công bố các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các luận án sau đại học, nhằm tạo thành một kênh thông tin có hàm lượng khoa học cao về ngành năng lượng Việt Nam.

Kính chúc Đại hội VEA thành công tốt đẹp!

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động