RSS Feed for Ban thường trực Hiệp hội Năng lượng Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 18:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ban thường trực Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

 - Danh sách Ban thường trực Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.

I. CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ, PHÓ TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI:

Chủ tịch: Trần Viết Ngãi

Các Phó chủ tịch:

1. Phó chủ tịch (thứ nhất): Nguyễn Anh Tuấn (A)

2. Phó chủ tịch Thường trực: Nguyễn Thái Sơn

3. Phó chủ tịch (kiêm Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh): Nguyễn Hồng Hải

4. Phó chủ tịch: Nguyễn Tài Anh

II. TỔNG THƯ KÝ, PHÓ TỔNG THƯ KÝ:

1. Tổng Thư ký: Nguyễn Anh Tuấn (A)

2. Phó Tổng Thư ký: Phan Quốc Tuấn

III - THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI:

1. Chủ tịch Trần Viết Ngãi

2. Phó chủ tịch (thứ nhất) Nguyễn Anh Tuấn (A)

3. Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Thái Sơn

4. Phó chủ tịch (kiêm Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh) Nguyễn Hồng Hải

5. Phó chủ tịch Nguyễn Tài Anh

6. Phó Tổng Thư ký Phan Quốc Tuấn

IV - CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI:

1. Nguyễn Minh Duệ - Hội đồng Khoa học Năng lượng

2. Nguyễn Anh Tuấn (B) - Hội đồng Khoa học Năng lượng

3. Tô Quốc Trụ - Hội đồng Khoa học Năng lượng

4. Nguyễn Cảnh Nam - Hội đồng Khoa học Năng lượng

5. Nguyễn Huy Hoạch - Hội đồng Khoa học Năng lượng

6. Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Năng lượng

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động