RSS Feed for Hiệp hội Năng lượng Việt Nam: Tầm nhìn mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 18/07/2024 08:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam: Tầm nhìn mới

 - Năm 2016, hòa chung trong các hoạt động lớn của đất nước, Đại hội nhiệm kỳ III (2016 - 2021) của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhìn lại những hoạt động của VEA trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, rút ra những bài học sâu sắc và hướng tới một “tầm nhìn mới”, định hướng cho hoạt động giai đoạn 5 năm tới. Đại hội đã giao Ban Chấp hành khóa III xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ III và kế hoạch hàng năm.

Điện cho miền Nam và những vấn đề cấp bách cần giải quyết
Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững năng lượng Việt Nam
Chiến lược năng lượng quốc gia: Những vấn đề cần quan tâm
Năng lượng bền vững ở Việt Nam: Thách thức và kiến nghị phát triển

TRẦN VIẾT NGÃI, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành VEA đã chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2017. Với sự nỗ lực của toàn thể các thành viên trong Ban Chấp hành và các đơn vị thành viên, hoạt động của VEA đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2016 - 2021), Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III gồm 284 Ủy viên, trong đó 258 Ủy viên là lãnh đạo của các tổ chức thành viên thuộc Hiệp hội và 26 là Ủy viên cá nhân. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ III đã bầu: Ban Thường vụ; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký. Đồng chí Trần Viết Ngãi được bầu lại làm Chủ tịch Hiệp hội.

Từng bước hoàn thiện các cơ sở pháp lý

Điều lệ của VEA được Bộ Nội vụ phê duyệt từ tháng 10/2010, để duy trì, củng cố, phát triển và điều hành hoạt động của Hiệp hội, từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ pháp luật, Ban Chấp hành khóa III đã gửi lấy ý kiến các thành viên về dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội, phù hợp với các quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đang xem xét, phê duyệt.

Đổi mới cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

Ngay sau Đại hội lần III, bộ máy của Hiệp hội được xác lập,bao gồm: Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Bộ phận Thường trực; Ban Kiểm tra, các Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Bộ máy của Hiệp hội được tổ chức theo nguyên tắcgọn nhẹ, chuyên trách và kiêm nhiệm, phát triển bộ máy theo mức độ phát triển hội viên và hoạt động của Hiệp hội. Hội đồng khoa học tiếp tục được củng cố và tăng cường hoạt động nhằm tư vấn cho Ban Chấp hành và Chủ tịch Hiệp hội trong việc tham gia hoạch định chính sách, chiến lược phát triển ngành năng lượng của Việt Nam, tư vấn, phản biện, thẩm định về quy hoạch, chiến lược phát triển, đầu tư xây dựng, cơ chế, chính sách, công nghệ chế tạo thiết bị, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ,…

Phát triển và không ngừng quan tâm lợi ích hội viên

Về phát triển hội viên: Trong thời gian qua, công tác vận động các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội đã được thực hiện tích cực và đã đạt được những kết quả tốt, đến nay Hiệp hội đã có trên 301 thành viên chính thức, trong đó có 261 thành viên là tổ chức và 40 thành viên cá nhân.

Quan tâm đến lợi ích hội viên: Tư vấn chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thành viên, Hiệp hội đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao, nhằm bản vệ quyền lợi củaCông ty cổ phần - Tổng công ty phát triển Năng lượng Nghệ An trong vụ kiện tranh chấp Hợp đồng thi công công trình thủy điện Nậm Mô.

Đại diện cho hội viên kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành chức năng về chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Hiệp hội đã có góp ý vào nhiều dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp trong ngành năng lượng nói riêng theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính góp ý kiến dự thảo Nghị định về phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo,nhằm bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện.

Trong năm 2016, VEA đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Tổng công ty Khoáng sản TKV (Vimico) để tìm hiểu việc sử dụng nhiên liệu sinh khối (củi gỗ) để thay than trong công nghệ luyện kim; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đi kiểm tra thực tế và làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quốc; Nhà máy chế tạo cơ khí của Doosan Vina (Hàn Quốc); Tổng công ty Điện lực miền Trung và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung. Đoàn công tác của Hiệp hội đã làm việc với Công ty TNHH MTVLọc hóa dầu Bình Sơn để tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất để nghiên cứu khả năng phát triển Trung tâm lọc hóa dầu lớn tại khu vực này.

Tổ chức nghiên cứu về chiến lược phát triển ngành năng lượng Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Đảng và Chính phủ về “Tầm nhìn mới” trong phát triển ngành năng lượng Việt Nam, đề xuất các chính sách về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường trong các hoạt động năng lượng; tái cấu trúc ngành năng lượng, hình thành thị trường năng lượng cạnh tranh; giá năng lượng và vấn đề nguồn vốn đầu tư cho phát triển năng lượng; phát triển nguồn năng lượng tái tạo; phát triển khoa học - công nghệ năng lượng và hợp tác quốc tế và xuất, nhập khẩu năng lượng.

Mở rộng quan hệ hợp tác

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước. Hiệp hội đã cử lãnh đạo tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tháng, hàng quý tại Bộ Công Thương. Tham gia các cuộc họp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, góp ý vào các dự thảo quy định phát luật để hạn chế đến mức thấp nhất các văn bản pháp luật ban hành ra gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế. Trong năm 2016, Hiệp hội đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với nhiều hiệp hội nghề nghiệp của các nước: Hội đồng Điện lực Trung Quốc (China Electricity Council - CEC); Hiệp hội Doanh nghiệp HunterNet của Úc; Hiệp hội phát triển ngành công nghiệp ESS Hàn Quốc (EES); Công ty Điện lực Won-Gwang (WEPCO).

Bên cạnh đó, VEA đã tham gia và có tham luận tại Diễn đàn Hợp tác và Phát triển ngành Điện lực Trung Quốc - ASEAN tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc trong tháng 9/2016; Phối hợp với Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo quốc tế về “Phát triển năng lượng sinh khối tại Việt Nam -Hiện trạng và các giải pháp”. Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan một số nội dung nhằm phát triển nhanh, bền vững nguồn năng lượng sinh khối; Phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Trường Đại học Sydney, Australia tổ chức Hội thảo về Công nghệ Năng lượng sạch Việt Nam - Australia vào tháng 12/2016.

Thông qua Tạp chí Năng lượng Việt Nam/ NangluongVietnam Online/ Vietnam Enery, VEA đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng.

TẦM NHÌN MỚI

Năm 2017, dựa trên cơ sở Điều lệ sửa đổi, bổ sung được duyệt, Hiệp hội sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo Hiệp hội; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính; Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn và các quy định khác trong nội bộ Hiệp hội.

Kiện toàn tổ chức của Hiệp hội. Xem xét bổ sung nhân sự cho bộ phận giúp việc của Ban Chấp hành Hiệp hội (khoảng 1-2 người).

Tiếp tục phát triển hội viên và chi hội mới, dự kiến năm 2017 phát triển thêm 20 - 30 hội viên mới (hội viên tổ chức, chưa kể hội viên cá nhân). Xem xét phát triển các chi hội năng lượng tại các địa phương, nhất là tại các địa phương có nhiều đơn vị thành viên Hiệp hội.

Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước. Tham gia cùng các doanh nghiệp thành viên làm việc với các cơ quan của Bộ Công Thương, trực tiếp là Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết Điện lực,… để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm giúp các hội viên vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

VEA sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương và các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV, thực hiện chương trình đi thực tế để tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên, nhất là tại các dự án trọng điểm, các dự án điện than tại khu vực phía Nam, các dự án năng lượng tái tạo đã đưa vào vận hành và đang được đầu tư xây dựng, các đơn vị đang gặp khó khăn để kịp thời đề xuất với Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, giúp các đơn vị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoặc xem xét điều chỉnh các cơ chế, chính sách, các quy hoạch, chiến lược hiện hành, đã được phê duyệt để đảm bảo cung cấp có hiệu quả năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế (đa phương và song phương) trong việc thực hiện các dự án và tổ chức cáchội nghị, hội thảo quốc tế; đào tạo nâng cao cho các đơn vị thành viên. VEA phối hợp với Tập đoàn Doosan (Hàn Quốc) nghiên cứu dự án chuyển Nhà máy điện Ninh Bình từ đốt than sang sử dụng nguồn sinh khối.

Phối hợp với Hiệp hội phát triển ngành công nghiệp ESS Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế về “Công nghệ nguồn, lưới điện trong hệ thống có tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo cao” vào cuối tháng 2/2017.

Hợp tác trong đào tạo nâng cao cho các đơn vị thành viên trong các lĩnh vực về quản lý năng lượng, năng lượng tái tạo. Đào tạo mới về năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời; kết nối nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo với lưới điện quốc gia: Các vấn đề về kỹ thuật, các biện pháp giải quyết,…). Đào tạo chuyên sâu về năng lượng mặt trời, kết hợp với tham quan thực tế tại Hàn Quốc (dự kiến trong quý II, III/2017); Đào tạo về quản lý năng lượng.

Đồng thời, VEA sẽ phát triển các hoạt động, dịch vụ, ngoài việc tạo thu nhập còn nâng cao vị thế của Hiệp hội, tương xứng với quy mô và vai trò trong tổng thể ngành năng lượng Việt Nam và thu hút các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng, góp phần vào quá trình phát triển ngành năng lượng. Các hoạt động bao gồm:

Tổ chức hoạt động đào tạo, hợp tác với các tổ chức đào tạo có uy tín và chất lượng tốt để liên kết đào tạo mới, đào tạo lại nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp thành viên; nhất là nhu cầu về nguồn nhân lực quản lý dự án, giám sát thi công công trình. Tăng cường việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua hội thảo, tập huấn, trên trang thông tin điện tử, đường dây nóng về những vấn đề doanh nghiệp quan tâm hoặc những vấn đề có tính thời sự.

Tư vấn và nghiên cứu trong lĩnh vực chiến lược, chính sách và quy hoạch năng lượng. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện các đề tài, đề án, dự án,… trong lĩnh vực năng lượng.Khai thác, trực tiếp ký và triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn và hợp đồng nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, bao gồm: Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các văn bản pháp lý về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Lập, tham gia lập Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, vùng, địa phương. Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo quốc gia, vùng, địa phương. Chương trình, dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kiểm toán năng lượng. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành năng lượng. Xây dựng, tham gia cơ sở dữ liệu năng lượng Việt Nam; các định mức, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu biên soạn các quy trình, quy phạm trong ngành năng lượng.

Tư vấn và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, sản xuất điện nối lưới; xây dựng mô hình quản lý và khai thác điện năng lượng tái tạo ngoài lưới. Đề xuất công nghệ năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ các thiết bị năng lượng tái tạo. Nhiên cứu nội địa hóa các thiết bị năng lượng tái tạo và định hình thị trường công nghệ.

Tư vấn và nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường trong lĩnh vực năng lượng.  Nghiên cứu, đề xuất sử dụng công nghệ mới, hiện đại cho các công trình nguồn, lưới điện; kết hợp đổi mới, hoàn thiện công nghệ cho các cơ sở hiện có, đảm bảo phát triển năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu tiềm lực khoa học công nghệ năng lượng; đề xuất hình thành, phát triển một số tổ hợp nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị năng lượng. Hợp tác quốc tế, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ. Tư vấn và thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ; về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, bảo tồn năng lượng, phát triển bền vững, kiểm toán và quản lý dữ liệu năng lượng. Tư vấn thực hiện các dự án cơ chế phát triển sạch và các vấn đề về biến đổi khí hậu và tham gia hoặc làm đầu mối hợp tác với nước ngoài thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực năng lượng.

Tạp chí Năng lượng Việt Nam/ NangluongVietnam Online sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để các thành viên Hiệp hội hiểu rõ về các chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, nhất là các quyết định phê duyệt quy hoạch, chiến lược của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng, góp phần xây dựng và phát triển ngành năng lượng Việt Nam bảo đảm theo đúng quy hoạch, chiến lược đã được duyệt. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, năng lượng mặt trời, sinh khối, thủy điện,…), góp phần vào việc giảm sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch (than, dầu khỏ, khí đốt), ngày càng cạn kiệt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…

Tạp chí Năng lượng Việt Nam/ NangluongVietnam Online sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để các thành viên Hiệp hội hiểu rõ về các chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, nhất là các quyết định phê duyệt quy hoạch, chiến lược của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng, góp phần xây dựng và phát triển ngành năng lượng Việt Nam bảo đảm theo đúng quy hoạch, chiến lược đã được duyệt. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, năng lượng mặt trời, sinh khối, thủy điện,…), góp phần vào việc giảm sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch (than, dầu khỏ, khí đốt), ngày càng cạn kiệt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động