RSS Feed for Thông tin về gói thầu 03 dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 08/02/2023 00:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thông tin về gói thầu 03 dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1

 - Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 (đại diện chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1) vừa có văn bản trao đổi lại một số thông tin báo chí phản ánh về việc: trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp tham gia mua hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát (từ cảng than vào nhà máy chính) nằm trong dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, cho rằng: "Bên mời thầu đã cắt bớt nhiều nội dung quan trọng trong hồ sơ mời thầu"... Tuy nhiên, trên thực tế, chủ đầu tư đã rất công khai, minh bạch và công bằng theo quy định của Luật Đấu thầu - với một mong muốn là tìm được nhà thầu thực sự có năng lực, kinh nghiệm thi công gói thầu nhằm đắp ứng các tiêu chí: chất lượng, kinh tế và tiến độ của dự án.

Vì sao Việt Nam cần phát triển nhiệt điện than? (Tạm kết) 
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 1]
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 2]
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 3]
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 4]
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 5]
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 6]
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 7]
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 8]

Về một số vấn đề báo chí nêu, đại diện chủ đầu tư giải đáp như sau:

Gói thầu 03 (XL01-CSHT+QT1) san gạt mặt bằng, bao gồm nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát, từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1 - dự án cở sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đại diện quản lý dự án.

HSMT của gói thầu đã được lập theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các nội dung đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, trong đó giữ nguyên các nội dung quy định nêu trong mẫu HSMT về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng. Các nội dung báo chí đề cập nằm trong nội dung được phép thay đổi, bên mời thầu đã hiệu chỉnh cho phù hơp với quy mô, tính chất của gói thầu, nhằm lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực và kinh nghiệm, để đáp ứng tiến độ cấp bách của dự án, sớm bàn giao mặt bằng. Việc hiệu chỉnh vẫn đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và công bằng theo quy định của Luật Đấu thầu.

Với nội dung báo chí đề cập "khi đối chiếu với Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thì trong HSMT mà bên mời thầu là Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 2 đưa ra đã cắt bỏ đi phần nhà thầu phụ, hoặc nhà thầu quản lý".

Nội dung nêu trên thuộc mục 2.1 tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III của HSMT. Tham chiếu khoản 5, Điều 3 của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định "không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu HSMT về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu HSMT thì tổ chức cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định phê duyệt HSMT phải đảm bảo việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ so với quy định nêu trong mẫu HSMT và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu".

Với điều kiện, yêu cầu cụ thể của gói thầu này về tiến độ và chất lượng nên bên mời thầu đã không đưa vào đối tượng để xét kinh nghiệm là nhà thầu phụ (là nhà thầu không được đánh giá về năng lực kinh nghiệm khi được giao thực hiện công trình) vì mong muốn tìm được nhà thầu thực sự có năng lực và kinh nghiệm thi công gói thầu.

Tương tự đối với nhà thầu quản lý (là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phần, hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký hợp đồng với các nhà thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp đồng) nên bên mời thầu không đưa vào (vì việc lựa chọn nhà thầu quản lý có thể sẽ mang lại rủi ro cho phía chủ đầu tư, do nhà thầu không có kinh nghiệm thực tế thi công gói thầu tương tự). Đó là lý do mà bên mời thầu lược bỏ đối tượng là nhà thầu quản lý.

Đối với nội dung báo chí đề cập, cho rằng: "không ấn định giá trị hợp đồng tương tự". Đại diện chủ đầu tư Nhiệt điện Quảng Trạch 1 khẳng định: Khi lập HSMT, bên mời thầu đã xem xét nếu đánh giá theo hợp đồng có giá trị tương tự thì sẽ khó đánh giá được năng lực thực tế thi công của các nhà thầu. Đồng thời phải xét đến các yếu tố biến động giá cả ở các năm trước đó, cũng như sự khác nhau về đơn giá giữa các địa bàn thi công với nhau. Do đó, bên mời thầu đưa ra yêu cầu hợp đồng tương tự theo khối lượng công việc chính của gói thầu là đắp đất, cát và khối lượng hợp đồng >= 280.000m3 (tương đương với >=50% khối lượng công việc chính của gói thầu) trong các lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông để sát hơn với tình hình thực tế. Việc yêu cầu năng lực của nhà thầu ở mức thấp theo quy định nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu tham dự, nâng cao tính cạnh tranh trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, như đề cập tại nội dung nêu trên, nội dung này không thuộc phạm vi không được chỉnh sửa, theo quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Như vậy, việc quy định tại HSMT là hoàn toàn phù hợp và có tính cạnh tranh cao.

Về nội dung báo chí cho rằng, "rào cản trói chân doanh nghiệp". Theo đại diện chủ đầu tư, HSMT của gói thầu đã được lập theo đúng hướng dẫn của Thông tư 03/2015/TT-BKHTĐ ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT đã được bên mời thầu thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 26 và Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu đã gửi văn bản đề nghị làm rõ đều đã được bên mời thầu trả lời theo đúng quy định. Việc làm rõ và sửa đổi HSMT cũng đã được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã mua HSMT.

Thông tin từ Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 2 cũng cho biết, hiện đơn vị này đang gửi công văn đến tất cả các nhà thầu đã tham gia mua HSMT để làm rõ một số nội dung theo đúng quy định. 

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động