RSS Feed for Ký văn kiện dự án sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 00:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ký văn kiện dự án sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng

 - Triển khai Dự án thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm khoảng 467.317 tấn dầu tương đương (TOE) trong giai đoạn 2019 đến 2028.

Phát triển năng lượng bền vững: VN cần nhiều nguồn lực
Năng lượng bền vững với công nghệ của Siemens
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi

Ngày 17/11, Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc ký kết Văn kiện Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, Dự án Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam. Ảnh: Hải Vân

Theo Bộ Công Thương, Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” gồm ba hợp phần chính.

Thứ nhất, khung chính sách và quy định hỗ trợ hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp.

Thứ hai, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực đối với các cơ quan nhà nước, người sử dụng, nhà cung cấp/ sản xuất nồi hơi và các bên có liên quan khác.

Thứ ba, hỗ trợ tài chính và triển khai thực hiện việc sử dụng và sản xuất nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

Dự kiến sau 4 năm thực hiện, Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” sẽ đạt được 5 kết quả.

Một là, các quy định và hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp được xây dựng, áp dụng và tuân thủ.

Hai là, nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về nồi hơi hiệu quả năng lượng cho người sử dụng (doanh nghiệp công nghiệp), chuyên gia tư vấn, công ty dịch vụ năng lượng và nhà cung cấp/ sản xuất nồi hơi.

Ba là, tăng cường năng lực kỹ thuật của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp công nghiệp, nhà cung cấp/ sản xuất nồi hơi, công ty tư vấn năng lượng và các tổ chức tài chính/ ngân hàng.

Bốn là, tăng cường việc tiếp cận các nguồn tài chính và khuyến khích tài chính cho các dự án đầu tư sản xuất và sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng.

Năm là, tăng số doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Dự án thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam là một trong những nỗ lực của Bộ Công Thương với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO). 

Dự án nhằm hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp cũng như xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, tài chính thúc đẩy việc sản xuất/ chế tạo và sử dụng rộng khắp nồi hơi hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Dự án hướng đến mục tiêu giảm mức năng lượng tiêu thụ và giảm lượng phát thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.

Ở cấp độ toàn cầu, dự án sẽ góp phần giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính khoảng 1.837.355 tấn CO2.

Ở cấp quốc gia, Việt Nam sẽ tiết kiệm được khoảng 467.317 tấn dầu tương đương (TOE) trong vòng 10 năm giai đoạn tác động của dự án (tính từ năm 2019 đến năm 2028).

Dự án cũng sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam do giảm chi phí năng lượng tiêu thụ và giảm ô nhiễm và tác động về môi trường. Dự án do Bộ Công Thương phối hợp cùng với UNIDO tổ chức thực hiện trong giai đoạn 11/2015 đến 10/2019.

Đối tượng chính được hưởng lợi từ Dự án là nhà sản xuất và chế tạo nồi hơi Việt Nam và các doanh nghiệp công nghiệp trong các ngành như giấy và bột giấy, dệt, chế biến thực phẩm, hóa chất, chế biến cao su…

Đại diện của Văn phòng UNIDO tại Việt Nam, ông Patrick J. Gilabert khẳng định: sự hỗ trợ kỹ thuật của UNIDO sẽ hỗ trợ Việt Nam “tạo được một môi trường thuận lợi” để thúc đẩy việc sử dụng rộng khắp nồi hơi hiệu quả năng lượng và thực hành vận hành hiệu quả nhất trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Ông Patrick J. Gilabert tin rằng Dự án sẽ góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi và phát triển thị trường nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

HẢI VÂN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động