RSS Feed for Chỉ đạo của Chính phủ về ngành năng lượng trong tháng 8 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 22:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chỉ đạo của Chính phủ về ngành năng lượng trong tháng 8

 - Tháng 8/2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo ngành năng lượng Việt Nam, với các nội dung: Đảm bảo nguồn than và cơ sở hạ tầng cho các nhà máy nhiệt điện; Tập trung giảm tồn kho, đảm bảo việc làm cho người lao động; Xem xét cân đối lại cung cầu hệ thống điện Quốc gia; Bổ sung hỗ trợ cho người di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo nâng cấp NMLD Dung Quất…

>> Đảm bảo nguồn than và cơ sở hạ tầng cho các nhà máy nhiệt điện
>> Tập trung giảm tồn kho, đảm bảo việc làm cho người lao động

>> Xem xét cân đối lại cung cầu hệ thống điện Quốc gia
>> Bổ sung hỗ trợ cho người di dân tái định cư thủy điện Sơn La
>> Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo nâng cấp NMLD Dung Quất
>> Điều chỉnh cơ chế tài chính của dự án năng lượng tái tạo
>> Xây dựng chính sách cho người lao động ngành điện hạt nhân
>> Kiên quyết trong công tác quy hoạch, rà soát các hồ thuỷ điện
>> 'Thủy điện Lai Châu có thể rút ngắn được tiến độ'

Đảm bảo nguồn than và cơ sở hạ tầng cho các nhà máy nhiệt điện

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo nguồn than và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo sớm hoàn thành tính toán cân bằng cung-cầu điện, đề xuất điều chỉnh tiến độ các dự án nguồn điện, từ đó xác định nhu cầu các loại nhiên liệu: than, khí đốt, LNG... hằng năm cho sản xuất điện. Nhu cầu than cần phân tích chi tiết theo chủng loại, nguồn (trong nước, nhập khẩu), đơn vị bảo đảm cung cấp, phương án vận chuyển đến từng nhà máy, từng Trung tâm điện lực trong các năm.

Đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư Cảng trung chuyển than Đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thành trước ngày 31/8/2014. (Văn bản số 299/TB-VPCP, ngày 12/8/2013).

Tập trung giảm tồn kho, đảm bảo việc làm cho người lao động

Ngày 15/8, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đi thăm và làm việc tại Quảng Ninh, kiểm tra thực hiện tiến độ các dự án, doanh nghiệp khai thác hầm lò của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Sau khi nghe báo cáo của Vinacomin, Phó thủ tướng chỉ đạo, Vinacomin cần tập trung giảm tồn kho, bảo đảm việc làm, tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, cũng như thực hiện tốt công tác bảo đảm môi trường trong sản xuất...

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và UBND các tỉnh có liên quan, kiểm tra các bãi tập kết, mua bán than trái phép, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Vinacomin xem xét, tổ chức lại các đầu mối thu mua than trôi, than phát mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo hướng giảm đầu mối.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong quy hoạch điện VII đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện rà soát, điều chỉnh vị trí địa điểm nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, cảnh quan. Văn bản số: 328/TB-VPCP, ngày 23/8/2013.

Xem xét cân đối lại cung cầu hệ thống điện Quốc gia

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa họp Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VII, cập nhật tình hình cân bằng cung-cầu hệ thống điện quốc gia và rà soát tình hình triển khai các dự án BOT điện. Đây là cơ sở quan trọng để Chính phủ điều hành, xác định phương án tối ưu nhất cho phát triển nguồn và lưới điện toàn quốc, đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho phát triển KTXH giai đoạn 2020, xét tới 2030.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cơ bản thống nhất về các vấn đề lớn trong chủ trương xem xét, đánh giá cân đối lại hệ thống điện quốc gia, cũng như việc đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VII. Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VII cũng yêu cầu sớm xây dựng để trình Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án trong Tổng sơ đồ, làm cơ sở danh mục chi tiết tiến độ điều chỉnh các nguồn điện sẽ vận hành tới năm 2025 để làm mục tiêu điều hành.

Phó Thủ tướng lưu ý các cơ quan xây dựng phải lượng hóa một cách thật kỹ lưỡng và cụ thể từ nhu cầu, sản lượng, công suất vận hành đến rủi ro, sự cố để tính ra được cơ sở quyết định đầu tư và phương án xử lý, mức độ ảnh hưởng của việc cắt giảm, thiếu hụt để tính toán nguồn truyền tải phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số dự án lớn, dự án lưới, việc cung cấp khí, than đồng bộ với các dự án nguồn để đảm bảo hài hòa với các nội dung điều chỉnh đang được bàn thảo.

Bổ sung hỗ trợ cho người di dân tái định cư thủy điện Sơn La

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung chính sách hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La thực hiện rà soát lại, xác định chính xác diện tích, giá đất, tổng giá trị đất sản xuất bị thu hồi tại nơi đi và diện tích, giá đất, tổng giá trị sản xuất được cấp tại nơi đến của hộ tái định cư dự án xây dựng khu tái định cư mẫu, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, báo cáo các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường căn cứ báo cáo kết quả rà soát lại của UBND tỉnh Sơn La, thực hiện kiểm tra, thống nhất diện tích, mức hỗ trợ, nguồn vốn hỗ trợ cho người bị thu hồi đất của dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (văn bản số:5600/VPCP-KTN, ngày 6/8/2013).

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo nâng cấp NMLD Dung Quất

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tham khảo trong quá trình chỉ đạo việc triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển ngành dầu khí nói chung (Văn bản số: 6875/VPCP-KTN, ngày 19/8/2013) theo Văn bản kiến nghị số 41/KN-VEA, ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA).

Điều chỉnh cơ chế tài chính của dự án năng lượng tái tạo

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc điều chỉnh cơ chế tài chính Hợp phần tín dụng của dự án Năng lượng tái tạo (REDP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các ngân hàng thương mại tham gia thực hiện.

Dự án bao gồm ba hợp phần, gồm đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, xây dựng khung chính sách phát triển và phát triển các dự án năng lượng tái tạo tương lai (Văn bản số 6597/VPVP-QHQT, ngày 9/8/2013).

Xây dựng chính sách cho người lao động ngành điện hạt nhân

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vừa chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, rà soát, hệ thống hóa vị trí, chức danh, nhu cầu biên chế để xây dựng chính sách ưu đãi gắn với ngạch, bậc người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để thực hiện từ năm học 2013-2014.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, trong tháng 8 năm 2013 thống nhất, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1558QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” trên cơ sở Nghị định trên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ di dân Dự án điện hạt nhân NinhThuận

Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu đất được bố trí tái định cư theo Quy định này, nếu nhận đất ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền bằng với khoản chênh lệch đó.

Quyết định cũng quy định cụ thể đối tượng hỗ trợ, đơn giá, diện tích cho suất tái định cư tối thiểu. Trong đó, diện tích hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân được bố trí 1 nền tái định cư là 200 m2.

Hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư theo quy định mà tự lo chỗ ở (tự nguyện và có cam kết không nhận nền đất tái định cư) thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung…

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân còn được hỗ trợ về y tế, giáo dục, thắp sáng, cấp nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm… Văn bản số: 1504/QĐ-TTg, ngày 30/8/2013.

Kiên quyết trong công tác quy hoạch, rà soát các hồ thuỷ điện

Chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác an toàn hồ chứa nước do Chính phủ tổ chức ngày 29/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, hiện nay công tác đảm bảo an toàn cho các hồ chứa này đang gặp nhiều khó khăn. Vấn đề quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng các hồ, đập thuỷ điện của một số bộ, ngành địa phương còn lúng túng và dễ dãi, đặc biệt là các hồ, đập thuỷ điện nhỏ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn… Do vậy, thời gian tới cần kiên quyết hơn nữa trong công tác quy hoạch, rà soát lại quy hoạch xây dựng hồ chứa nói chung, hồ thuỷ điện nói riêng.

'Thủy điện Lai Châu có thể rút ngắn được tiến độ'

Tại phiên họp “Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 7/2013 và triển khai mục tiêu thời gian tới” diễn ra ngày 21/8, tại công trình thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu nhấn mạnh, dự án thủy điện Lai Châu đang bám sát tiến độ đề ra và có thể rút ngắn được tiến độ. 

 

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Vũ khí và lối đánh Việt Nam: Một góc nhìn gần
Vì sao trong 'ồn ào' Thủ tướng Hun Sen im lặng?
"Một chuyến thăm lịch sử, một tầm nhìn chiến lược"
Nhiều người Trung Quốc vẫn ủng hộ 'kẻ thụt két quốc gia'
Abenomics: "Canh bạc" không chỉ của Nhật Bản
Sự yên bình 'khó hiểu' ở thủ đô Bình Nhưỡng
Chính sách kinh tế Lý Khắc Cường và sức ép chính trị

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động