RSS Feed for Việt Nam cam kết giảm 8% khí nhà kính đến năm 2030 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 19:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Việt Nam cam kết giảm 8% khí nhà kính đến năm 2030

 - Việt Nam cam kết đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước sẽ giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế.

Việt Nam cần cẩn trọng trong chia sẻ lợi ích từ năng lượng

Đây là một trong những nội dung trong Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) công bố ngày 12/10.

Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam gồm 2 hợp phần: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH.

Hợp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm các đóng góp vô điều kiện và đóng góp có điều kiện so với kịch bản phát thải thông thường.

Các đóng góp vô điều kiện là các hoạt động sẽ được thực hiện bằng nguồn lực trong nước, trong khi đó các đóng góp có điều kiện là những hoạt động có thể thực hiện khi Việt Nam nhận được nguồn hỗ trợ về tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực từ quốc tế.

Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm nội dung về các hoạt động thích ứng với BĐKH hiện tại đang được thực hiện; những thiếu hụt so với nhu cầu thích ứng về thể chế, chính sách, tài chính, nguồn nhân lực và công nghệ; và các biện pháp thích ứng ưu tiên cho giai đoạn 2021-2030.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam đã thể hiện nỗ lực cao nhất của quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu của Công ước trên cơ sở các nguyên tắc của Công ước.

Thông qua việc xây dựng và đệ trình Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định, Việt Nam một lần nữa khẳng định quyết tâm, nỗ lực cao nhất để cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề BĐKH dựa trên các nguồn lực trong nước và với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động