RSS Feed for Sửa đổi Thông tư 15, Quyết định 21 về khung giá điện gió, mặt trời chuyển tiếp | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 11:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Sửa đổi Thông tư 15, Quyết định 21 về khung giá điện gió, mặt trời chuyển tiếp

 - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 và Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 về khung giá phát điện đối với nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.
Phê duyệt Quy hoạch điện VIII - Phân tích một số nội dung mới ‘quan trọng’ và ‘cần thiết’ Phê duyệt Quy hoạch điện VIII - Phân tích một số nội dung mới ‘quan trọng’ và ‘cần thiết’

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Dưới đây là tổng hợp về nội dung chính và phân tích của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam về một số “điểm nhấn” rất quan trọng, cần thiết trong Quy hoạch lần này.

Đàm phán giá điện từ nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp - Phương án nào hợp lý? Đàm phán giá điện từ nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp - Phương án nào hợp lý?

Do các hồ sơ đã nộp cho Công ty mua bán điện (EPTC) chưa hoàn chỉnh, nên việc đàm phán Hợp đồng mua bán điện từ nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp chắc chắn sẽ kéo dài. Để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có thể khai thác, vận hành công trình ngay trong quá trình đàm phán, EPTC đã đưa ra mức giá huy động tạm thời phát điện, tuy nhiên, mức giá đưa ra vẫn chưa làm các chủ đầu tư đồng tình. Tổng hợp, phân tích của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc thực hiện kết luận của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong, chưa được vận hành.

Thông báo kết luận cho biết: Ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở làm việc của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về việc thực hiện kết luận của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong, chưa được vận hành.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 23 nhà đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời.

Sau khi nghe Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Để có thể đạt được mục tiêu về phát triển bền vững, Chính phủ đã và đang thực hiện các giải pháp cần thiết để chuyển đổi năng lượng quốc gia, trong đó có các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo.

Thời gian vừa qua, nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời đã được đầu tư, đưa vào sử dụng, bổ sung nguồn điện quan trọng để góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cho thấy còn nhiều dự án đã được doanh nghiệp đầu tư, nhưng chưa được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Để kịp thời khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương một số nội dung như sau:

Thứ nhất: Khẩn trương thực sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3 tháng 10 năm 2022, Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7 tháng 1 năm 2023 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định. (Trong thời gian chưa có quy định cụ thể về phương pháp định giá, đàm phán giá có văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp tính và đàm phán giá điện đối với điện gió, điện mặt trời).

Ngoài ra, nghiên cứu thêm phương án tính toán giá tương tự cho dự án BT giao thông (dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao); kiểm toán lập, thống nhất mức lợi nhuận có thể chấp nhận, đảm bảo động lực đầu tư cho doanh nghiệp.

Thứ hai: Chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án đã hoàn thành.

Thứ ba: Đối với các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định. Cụ thể, Bộ Công Thương khẩn trương có văn bản (trước ngày 20 tháng 5 năm 2023) chỉ đạo EVN đàm phán với các chủ đầu tư với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện. Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá thì sẽ được thanh quyết toán theo giá chính thức (kể từ ngày phát lên lưới điện).

Thứ tư: Đối với các dự án chưa đủ điều kiện vận hành, còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, Bộ Công Thương và các địa phương (nơi có dự án điện chuyển tiếp) khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục hồ sơ theo quy định.

Thứ năm: Đối với các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đã có trong Quy hoạch điện VII (điều chỉnh), nhưng đã hết kỳ quy hoạch, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và địa phương (nơi có dự án) thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội và các quy định có liên quan khác.

Trong kết luận, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có văn bản (trước ngày 25 tháng 5 năm 2023) hướng dẫn các UBND các tỉnh, thành phố thực hiện việc xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp (có thời gian thực hiện quá 24 tháng) so với thời hạn được quy định tại giấy chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu theo quy định./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động