RSS Feed for Phát triển bền vững - Thông điệp của Việt Nam tại Rio+20 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 11:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phát triển bền vững - Thông điệp của Việt Nam tại Rio+20

 - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Rio+20, khẳng định quan điểm, đồng thời gửi thông điệp của Việt Nam đối với phát triển bền vững trong tương lai.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị Rio+20

Rio+20 là Hội nghị quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình phát triển bền vững của thế giới và Việt Nam, đến hội nghị với một tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực vào những nỗ lực toàn cầu của Liên Hợp quốc vì một tương lai bền vững.

Chính phủ Việt Nam coi phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay và trong tương lai. Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 21 quốc gia và các chiến lược phát triển đất nước. Nhờ những nỗ lực to lớn của Chính phủ và nhân dân, cùng với sự ủng hộ và hợp tác của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua nhiều thách thức, khó khăn và đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Từ năm 1992 đến năm 2011, Việt Nam đạt tăng trưởng GDP bình quân 7,41%/năm. Việt Nam đã từ nhóm nước thu nhập thấp bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình, giá trị GDP bình quân đầu người năm 1992 mới đạt xấp xỉ 150 USD, năm 2011 đã đạt 1.300 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58,1% năm 1993 còn 11,76% vào năm 2011.

Việt Nam hoàn thành phổ cập tiểu học vào năm 2000, phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010 và triển khai phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, mục tiêu hoàn thành vào năm 2015.

Tỷ lệ hộ gia đình có nước sạch đến năm 2011 đạt 92%. Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế là 63%. Tuổi thọ trung bình người dân là gần 74 tuổi. Tỷ lệ nam/nữ sinh viên đại học cao đẳng là 51%/49%.

Thay mặt cho Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu 3 đề xuất quan trọng với Hội nghị Rio+20.

Một là, Liên Hợp quốc cần đưa ra tập hợp các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới 2020 và 2030, thành lập một cơ chế giám sát và đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững. Các mục tiêu phát triển bền vững cần có tính phổ cập và áp dụng được cho tất cả các quốc gia, nhưng cho phép các cách tiếp cận phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia, thể hiện sự gương mẫu và trách nhiệm của các nước có trình độ phát triển cao.

Hai là, tại các khu vực trên thế giới như Đông Á, Đông Nam Á, Bắc và Nam Mỹ, cần bố trí hợp lý các trung tâm khu vực về kinh tế xanh. Các trung tâm này sẽ theo dõi các chỉ số chính về kinh tế xanh của các quốc gia trong khu vực, tư vấn xây dựng chính sách và các thực tiễn tốt cho các quốc gia, tổ chức các hội thảo định kì sáu tháng về kinh tế xanh, giúp Liên Hợp quốc chuẩn bị và công bố các báo cáo thế giới định kì sáu tháng về kinh tế xanh, và tổ chức các hội nghị thế giới về kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Ba là, Việt Nam kêu gọi Liên Hợp quốc thành lập một mạng lưới và xây dựng một chương trình nhằm ứng phó với nước biển dâng nhanh chóng và hiệu quả, kết hợp kiến thức, kĩ thuật và nguồn lực của các quốc gia phát triển và đang phát triển nhằm ứng phó với vấn đề toàn cầu này. Việt Nam sẵn sàng làm thành viên tích cực của mạng lưới này của Liên Hợp quốc.


(Nguồn: chinhphu)

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động