RSS Feed for mục bền vững Thứ bảy 20/07/2024 03:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát triển bền vững - Thông điệp của Việt Nam tại Rio+20

Phát triển bền vững - Thông điệp của Việt Nam tại Rio+20

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Rio+20, khẳng định quan điểm, đồng thời gửi thông điệp của Việt Nam đối với phát triển bền vững trong tương lai.
Phiên bản di động