RSS Feed for GENCO1 chú trọng công tác bảo vệ môi trường | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 10:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

GENCO1 chú trọng công tác bảo vệ môi trường

 - Trong những năm qua, cùng với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, Tổng Công ty Phát điện 1 (GENCO1) đã đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đồng thời làm tốt công tác đền bù, di dân tái định cư để người dân chuyển đến nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ…

Nhiệt điện Quảng Ninh tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường
Vốn cho các dự án điện của GENCO1 cơ bản được thu xếp

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường

Cụ thể, tại các dự án TTĐL Duyên Hải (Duyên Hải 1, 3, 3 MR) GENCO1 đã nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường như: xây dựng các hệ thống xử lý khí thải, nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu, than,… Thực tế quá trình vận hành, Hệ thống bảo vệ môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 đã được thiết kế và vận hành theo mục tiêu đảm bảo hiệu quả về mặt xử lý môi trường ở mức cao, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế tại nhà máy, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường. Đây là hệ thống thiết bị xử lý môi trường đạt hiệu suất xử lý cao, thể hiện qua các thông số phát thải của dự án ra môi trường là thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của các Quy chuẩn về môi trường.

Tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí và Quảng Ninh, công tác bảo vệ môi trường cũng được thực hiện nghiêm túc đầy đủ theo ĐTM đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và quy định pháp luật hiện hành về: Công tác quản lý tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, quản lý khí thải, quan trắc môi trường định kỳ; đồng thời các Công ty này đã triển khai hệ thống quan trắc Online, kết nối cung cấp các dữ liệu môi trường về cho Sở Tài nguyên Môi trường theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ khi hệ thống đi vào hoạt động đến nay, Công ty đều tuân thủ đúng các quy trình, quy định, không để xảy ra các vấn đề vi phạm.

Đối với các dự án thủy điện, GENCO1 cho biết, tổng diện tích rừng thu hồi chuyển mục đích sử dụng để xây dựng Công trình Thủy điện Sông Tranh 2 là 314,0 ha. Đến nay, công tác trồng rừng đã hoàn thành, đạt 100%; tại dự án Thủy điện Bản Vẽ, hiện đang triển khai phục hồi môi trường các mỏ đá, bãi thải phục vụ xây dụng công trình, đồng thời thu dọn và phục hồi môi trường tại các khu vực của công trường...

Công trình Thủy điện Đồng Nai 3, 4, đã lập và ban hành quy trình ứng phó sự cố tràn dầu, xử lý chất thải nguy hại. Lập báo cáo kết quả quan trắc, giám sát môi trường định kỳ trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Bên cạnh đó, đã làm việc với địa phương thống nhất phương thức thực hiện trồng bù rừng thay thế diện tích trồng rừng đã chuyển sang xây dựng công trình Thủy điện Đồng Nai 3, 4...

Làm tốt công tác đền bù tái định cư

GENCO1 cho biết, theo quy hoạch, công trình Thủy điện Sông Tranh 2 có 1.046 hộ/5.366 khẩu bị ảnh hưởng phải di dời TĐC, trong đó, TĐC tập trung là 429 hộ/2.435 khẩu; Di cư tự nguyện là 617 hộ/2.931 khẩu. Đối với 429 hộ/2.435 khẩu

TĐC tập trung, được bố trí tại 4 khu TĐC với 13 điểm TĐC. Đến nay, toàn bộ nhà ở của người dân và cơ sở hạ tầng phục vụ TĐC (hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...) đã hoàn thành, bàn giao cho người dân và chính quyền địa phương đưa vào sử dụng.

Đối với 617 hộ/2.931 khẩu di cư tự nguyện, Ban QLDA thủy điện 3 đã phối hợp với Hội đồng BT, HT & TĐC 2 huyện Nam, Bắc Trà My và các cấp chính quyền địa phương chi trả tiền BT, HT và tổ chức di dời toàn bộ ra khỏi lòng hồ trước khi tích nước hồ chứa theo tiến độ chung của công trình.

Đối với Công trình Thủy điện Bản Vẽ đến nay đã cơ bản hoàn thành với tổng số hộ dân phải di dời là 3.022 hộ dân thuộc 34 bản 9 xã ở hai huyện Tương Dương, Kỳ Sơn. Chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Ơ Đu, Khơ Mú và một bộ phận nhỏ người Kinh. Các hộ tái định cư được bố trí di dời về tái định cư tại các huyện: Tương Dương gồm 555 hộ, Kỳ Sơn 112 hộ, Thanh Chương gồm 2.123 hộ và 232 hộ di dân theo nguyện vọng. Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ đầu tư đã hỗ trợ bổ sung ngoài quy định thêm 24 tháng lượng thực với mức mỗi nhân khẩu 30 kg gạo/tháng...

Về công tác đền bù tái định cư của dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, hiện dự án đã thực hiện xong đền bù giải phóng mặt bằng, với việc đóng tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng vào số tiền trên 613 triệu đồng. Đối với công tác bồi thường lâm sản, Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền là trên 3 tỷ đồng. Đồng thời, đã hoàn thành các thủ tục cấp phép khai thác tận dụng gỗ giải phóng mặt bằng cho diện tích 72.439 m2 từ tháng 9/2014.

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động