RSS Feed for Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 21) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 10:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 21)

 - Các dự án thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị đều có tác động tốt đến môi trường vùng dự án và chế độ ở hạ du. Với thiết kế đập tràn tự do, điều tiết ngày, dẫn đến dòng chảy phía hạ du dễ điều hoà hơn. Dòng chảy mùa kiệt sẽ tăng, do đó làm giảm sự nhiễm mặn vùng của sông, việc lấy nước tưới cho vùng đồng bằng phía hạ du trở lên dễ dàng hơn về mùa khô... Do vậy, Quảng Trị kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục cho phát triển một số dự án thủy điện nhỏ.

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 2)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 3)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 4)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 5)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 6)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 7)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 8)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 9)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 10)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 11)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 12)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 13)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 14)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 15)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 16)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 17)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 18)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 19)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 20)

BÀI 21: Ý KIẾN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC (8)

Hiện trạng phát triển

Theo Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh có 18 dự án thủy điện nhỏ, với tổng công suất 103,9MW.

Triển khai thực hiện quy hoach nêu trên, đã có 8/18 dự án thủy điện nhỏ được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư và đến nay đã có 4 dự án thủy điện đi vào hoạt động, bao gồm: Đakrông 2 (18MW), Đakrông 3 (8MW), La La (3MW) và Hạ Rào Quán (6,4MW).

Các dự án thủy điện đang triển khai xây dựng gồm: Đakrông 1 (12MW), dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2017, Đakrông 4 (21MW), dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2019, Khe Giông (4,5MW) và Khe Nghi (8MW), dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2017.

Thực hiện công tác rà soát quy hoạch theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Bộ Công Thương loại ra khỏi quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Trị 10 dự án còn lại thuộc quy hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

Nguyên nhân loại ra khỏi quy hoạch là do các dự án này ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, chiếm nhiều diện tích đất sản xuất, quy mô nhỏ, suất đầu tư cao, hiệu quả kinh tế thấp và chưa có chủ đầu tư.

Như vậy, Quảng Trị chỉ còn 8 dự án thủy điện nhỏ thuộc danh mục quy hoạch, với tổng công suất 80,9MW

Chủ trương phát triển

Nhằm phát huy tiềm năng của các sông suối trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị và trên cơ sở đề xuất của các nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát 5 dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn để trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Theo đó, dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du do Công ty Điện lực Quảng Trị đề xuất đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch. Với việc mở rộng này, sẽ làm tăng sản lượng điện cho Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị từ 217,4 triệu kWh/năm lên 249 triệu kWh/năm.

Dự án thủy điện Hướng Phùng (18MW) và dự án thủy điện Bản Mới (5MW) cũng đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch và đang triển khai lấy ý kiến trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với dự án thủy điện Đakrông (8,6MW) và dự án thủy điện La Tó (12,6MW), các doanh nghiệp đề xuất dự án đang bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Tất cả các dự án được nhà đầu tư đề xuất nêu trên đều được tỉnh kiểm tra, rà soát kỷ các yếu tố ảnh hưởng lấy ý kiến của các ngành và địa phương liên quan trước khi trình Bộ Công Thương xem xét, bổ sung vào quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ của tỉnh.

Đề xuất, kiến nghị

Các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chỉ sử dụng lòng sông, lòng suối làm hồ chứa, dung tích nhỏ, không ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung vào quy hoạch các dự án đã nêu ở trên để có cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với các dự án thủy điện nhỏ đã được UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị loại ra khỏi quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh, đề nghị Bộ Công Thương xem xét, xử lý.

LÊ QUANG VĨNH - GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ

(Khi sao chép, trích dẫn nội dung, số liệu từ bài viết này phải ghi rõ "nguồn", hoặc "theo": TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM)

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động