RSS Feed for Chính phủ chỉ đạo về ngành năng lượng trong tháng 9 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 23:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chính phủ chỉ đạo về ngành năng lượng trong tháng 9

 - Trong tháng 9/2012, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu, phê duyệt nhiều nội dung liên quan đến ngành năng lượng Việt Nam như: “Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh; Giảm khí thải nhà kính thông qua bảo vệ tài nguyên rừng; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Yêu cầu góp đủ vốn cho Dự án thủy điện Xekaman 1; Chỉ đạo lập đề án phát triển lưới điện thông minh; PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%...”

Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Đến năm 2030 sẽ ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, các bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước…

Giảm khí thải nhà kính thông qua bảo vệ tài nguyên rừng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REED+ ở Việt Nam” do WB viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở đóng góp của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định và phê duyệt dự án, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ, hiệu quả và các quy định hiện hành.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB hiệp định dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án.

Chương trình REDD+ có mục tiêu tổng quát là giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”, với mục tiêu tổng quát, tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” với 3 nhiệm vụ chiến lược: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch năng lượng tái tạo; Xanh hóa sản xuất; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

PVN tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tái cơ cấu PVN tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của PVN bao gồm 5 lĩnh vực: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc-hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện; dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

PVN báo cáo rõ tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; nhất là những khó khăn, tồn tại và đưa ra giải pháp giải quyết đối với những đơn vị khó khăn, yếu kém…

PVN đánh giá các dự án đầu tư

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải  có ý kiến giao Bộ Công Thương chỉ đạo PVN có báo cáo tổng hợp, đánh giá các dự án đã và đang thực hiện đầu tư trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 6/2012.

Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tổ chức đánh giá lại sự cần thiết, hiệu quả đầu tư các dự án của PVN và các đơn vị thành viên, kể cả các dự án đầu tư ra nước ngoài (chủ yếu là các dự án nhóm A); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2012.

Lập đề án phát triển lưới điện thông minh

Nhằm tiết kiệm điện năng, phát triển năng lượng sạch, giảm ảnh hưởng đến môi trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp về nghiên cứu xây dựng, phát triển mô hình lưới điện thông minh tại Việt Nam.

Sau khi xem xét, đánh giá về sự cần thiết, phù hợp với chiến lược phát triển điện lực quốc gia của mô hình lưới điện thông minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Công Thương lập Đề án về phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam, trong đó có lộ trình với các giai đoạn, mục tiêu, tiêu chuẩn cụ thể.

Khẩn trương thực hiện dự án cấp điện cho các hộ di dân tái định cư thủy

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chỉ đạo EVN tổ chức lập, thực hiện Dự án cấp điện cho các hộ di dân tái định cư nhà máy thủy điện Thác Bà thuộc địa bàn xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN khẩn trương hoàn thành dự án, cấp điện cho các hộ dân trước tết Âm lịch năm 2013.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp chặt chẽ với EVN trong quá trình thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

Kiểm tra an toàn Thủy điện Sông Tranh 2

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình an toàn vận hành đập thủy điện Sông Tranh 2, đồng thời, cung cấp các số liệu từ các thiết bị quan trắc đặt tại công trình về động đất xảy ra tại đập thủy điện Sông Tranh 2 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My và các cơ quan có liên quan của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và thông tin chính xác, kịp thời đến người dân trong khu vực.

Chưa tích nước Thuỷ điện Sông Tranh 2

Ngày 21/9/2012, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về khắc phục việc thấm nước và kiểm tra an toàn đập thuỷ điện Sông Tranh 2, sau khi nghe báo cáo của EVN, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Viện Vật lý địa cầu, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền các cấp của địa phương cần cử người có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, có cơ sở khoa học cho các cơ quan thông tin, truyền thông để mọi người dân, nhất là người dân sống trong khu vực biết, yên tâm và duy trì các hoạt động sản xuất, học tập, sinh hoạt bình thường.

Đồng thời, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, các điều kiện thủy văn, địa chất kiến tạo có biến động phức tạp, xẩy ra trong thời gian qua trên thế giới; hơn nữa đây là trường hợp phức tạp, xẩy ra lần đầu tiên với tần suất cao, lại trong lúc mùa lũ đã tới, cho nên, để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình, nhất thiết không được chủ quan, lơ là. Vì vậy, chưa tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 mà cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc tác động của lũ, động đất đến công trình.

Yêu cầu góp đủ vốn cho Dự án thủy điện Xekaman 1

Xét đề nghị của Ngân hàng phát triển Việt Nam, về việc cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho Dự án thủy điện Xekaman 1, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các cổ đông tham gia cần góp đủ vốn thực hiện dự án trên theo cam kết tối thiểu 20% tổng mức đầu tư theo quy định.

Đồng thời Phó thủ tướng đề nghị Công ty Cổ phần Điện Việt - Lào chủ động đàm phán với các đối tác về việc vay vốn ngân hàng thương mại nước ngoài; việc bảo lãnh của Chính phủ thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp không vay được vốn của các ngân hàng nước ngoài, chủ đầu tư chủ động đàm phán vay vốn của các ngân hàng thương mại trong nước để bảo đảm cân đối đủ vốn cho dự án.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện thẩm định cho vay chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giải quyết vướng mắc Dự án Nhiệt điện Mông Dương 2

Xét đề nghị của Công ty TNHH Nhiệt điện Mông Dương 2 AES-VCM, ý kiến của Bộ Công Thương, EVN, về tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến Dự án Nhiệt điện BOT Mông Dương 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, bảo đảm các dự án do các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện đáp ứng tiến độ yêu cầu của Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2.

Đồng thời, các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2, thực hiện đúng cam kết trong các hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Nhiệt điện Mông Dương 2 AES-VCM.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình liên quan đến Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 như hồ chứa nước ngọt, tuyến đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương, Bãi xỉ số 2...

Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề xuất của các bộ: Công Thương, Tài chính, về việc cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10%.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động