RSS Feed for Bộ Công Thương sẽ làm rõ vấn đề kinh doanh điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 12:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bộ Công Thương sẽ làm rõ vấn đề kinh doanh điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ

 - Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản trả lời Tạp chí Năng lượng Việt Nam và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc hướng dẫn cụ thể về việc thủ tục đăng ký kinh doanh điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ, EVN vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh đối với điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình và cá nhân.
Làm rõ vấn đề đăng ký kinh doanh điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ Làm rõ vấn đề đăng ký kinh doanh điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ

Ngày 9/2/2022, Tạp chí Năng lượng Việt Nam có Văn bản số 05/CV-NLVN, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp: Các hộ gia đình, cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ, rất nhỏ (với mục đích để tự dùng là chính và bán một phần dư thừa cho EVN) có phải đăng ký kinh doanh hay không để thông tin đến độc giả… Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1438/BKHĐT-KTCN ngày 9/3/2022 hướng dẫn cụ thể các vấn đề nêu trên.

Tiếp theo phản biện: Lắp điện mặt trời mái nhà có phải đăng ký kinh doanh? Tiếp theo phản biện: Lắp điện mặt trời mái nhà có phải đăng ký kinh doanh?

Tiếp theo bài báo: “Lắp điện mặt trời mái nhà có phải đăng ký kinh doanh?”, Tạp chí Năng lượng Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp: Các hộ gia đình, cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ, rất nhỏ với mục đích để tự dùng là chính.

Lắp điện mặt trời mái nhà có phải đăng ký kinh doanh? Lắp điện mặt trời mái nhà có phải đăng ký kinh doanh?

Sau khi Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam được ban hành thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) lại trở nên sôi động hơn.


Theo phân tích của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam về Văn bản số: 1438/BKHĐT-KTCN ngày 9/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong bài báo: Làm rõ vấn đề đăng ký kinh doanh điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ, để không phải đăng ký kinh doanh thì hộ gia đình, cá nhân phải thỏa mãn hai điều kiện:

Một là: Hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đó không phải là loại hình kinh doanh có điều kiện.

Hai là: Doanh thu bán điện dư cho EVN/năm phải thấp hơn, hoặc bằng mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Mặc dù Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực - đối với trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực tại Khoản 2 Điều 3 nêu rõ: “Phát điện có công suất lắp đặt đến 1 MW để bán điện cho tổ chức cá nhân khác”.

Tuy nhiên, EVN cũng chưa xác định chính xác: Khi được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực - tức là không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không? Do vậy, EVN đã có Văn bản số: 1334/EVN-KD ngày 21/3/2022 gửi Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh đối với ĐMTMN của hộ gia đình và cá nhân.

Bộ Công Thương sẽ làm rõ vấn đề kinh doanh điện mặt trời mái nhà công suất nhỏ
Văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi Bộ Công Thương.


Tại văn bản trên, EVN có trích dẫn Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Bộ Công Thương có nhiệm vụ hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời, văn bản có nêu các cơ quan quản lý nhà nước tại một số tỉnh, thành phố cũng có hướng dẫn khác nhau về nội dung này, cụ thể:

1/ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có hướng dẫn: Các trường hợp cá nhân, tổ chức lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có bán phần điện dư vào hệ thống điện quốc gia thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành, nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện được ban hành kèm theo Luật số 03/2016 QH14 ngày 22/11/2016.

2/ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương các tỉnh: Phú Yên, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hướng dẫn: Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021, không có quy định bắt buộc các hộ gia đình, cá nhân có doanh thu bán điện cho ngành điện từ 100 triệu đồng/năm trở xuống trên địa bàn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương, các hộ gia đình, cá nhân lắp đặt ĐMTMN (có công suất đến 1 MW) và bán điện cho các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) được miễn trừ Giấy phép hoạt động điện lực, do đó không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Để có căn cứ hướng dẫn các chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN thực hiện đúng quy định pháp luật khi bán điện lên lưới của các TCTĐL, EVN kính đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn nội dung sau:

“Các hộ gia đình, cá nhân lắp đặt ĐMTMN (có công suất đến 1 MW) và bán điện cho các TCTĐL thuộc đối tượng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hay không có điều kiện? Để thuộc đối tượng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh không có điều kiện, chủ đầu tư cần đáp ứng các điều kiện nào khác ngoài Giấy phép hoạt động điện lực?”

Theo thông tin, từ tháng 1/2022 đến nay các Công ty Điện lực địa phương tạm thời dừng thanh toán tiền điện dư phát lên lưới đối với các chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN chưa thực hiện đăng ký kinh doanh, chờ hướng dẫn chính thức của EVN.

Tạp chí Năng lượng Việt Nam tiếp tục thông tin khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương đối với EVN./.

LÃ HỒNG KỲ - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động