RSS Feed for Xây dựng phương án giá điện theo biến động giá dầu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 04:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Xây dựng phương án giá điện theo biến động giá dầu

 - Việc giá điện và giá than đã được thực hiện theo cơ chế thị trường. Do đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần xây dựng phương án giá điện theo biến động của các yếu tố đầu vào... Đây là nội dung tại Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, định hướng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điện nông thôn: EVN đạt hiệu quả cao về đầu tư
EVN: Đảm bảo cung cấp điện cho năm 2016

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Cũng tại Thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội để tính toán, dự báo nhu cầu điện toàn quốc phù hợp, đồng thời thường xuyên cập nhật các yếu tố về sản xuất điện để xây dựng phương án vận hành hệ thống điện quốc gia một cách chủ động, phù hợp, có dự phòng, bảo đảm an ninh cung cấp điện và hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế chính sách cụ thể trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án, công trình điện được giao; thực hiện kế hoạch phát triển điện hạt nhân một cách chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các mục tiêu hàng đầu là an toàn và hiệu quả.

Nghiên cứu, cải tiến công tác tính toán phân tích hệ thống điện phù hợp với thực tế hệ thống điện quốc gia nước ta là hệ thống điện lớn trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn tin cậy, trong đó cần quan tâm đến vấn đề dòng ngắn mạch, điện áp, tần số, chênh lệch góc pha, liên kết lưới điện với các nước trong khu vực vv…

Tiếp tục cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội. Nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, giao các chỉ tiêu cụ thể cho các tổng công ty điện lực/công ty điện lực để giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện.

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phát triển và thực hiện thị trường bán buôn điện Việt Nam; tổ chức thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn đối với các khâu phát điện, phân phối và bán lẻ, vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo phương án được phê duyệt để bảo đảm vận hành hiệu quả thị trường bán buôn điện Việt Nam.

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu EVN đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng các công trình điện, đặc biệt là đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện than; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiết kiệm điện, phát huy và nhân rộng những nơi đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Về phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII; Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 1/2016.

Phó Thủ tướng đồng ý xem xét, ban hành cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch điện VII, đảm bảo hệ thống điện quốc gia luôn tin cậy, có dự phòng.

Hiện nay, việc giá điện và giá than đã được thực hiện theo cơ chế thị trường. Do đó EVN cần xây dựng phương án giá điện theo biến động của các yếu tố đầu vào trong đó có giá khí và giá than cho sản xuất điện; trường hợp đặc biệt, EVN báo cáo các Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động