RSS Feed for Tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 27/09/2023 15:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

 - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nơi đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân chất lượng cao

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tổ chức hoạt động đào tạo, dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM).

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động