RSS Feed for Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 17:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

 - Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 4 tháng 10 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5063/QĐ-BCT, về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020”. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nhưng tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai vẫn tăng cao trong giai đoạn 2006 - 2010.

 

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai với đặc điểm là một tỉnh phát triển về công nghiệp, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam với hàng loạt các khu công nghiệp đã hình thành và đang xây dựng. Dự kiến đến 2015 trên địa bàn tỉnh có 31 KCN, tổng diện tích trên 8.000 ha.

Theo đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn 2011 - 2015 tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 13,3%/ năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 sẽ đạt 4.367 kWh/ người và năm 2020 là 7.250 kWh/ người.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, lưới điện 220 kV sẽ xây dựng mới 60 km, cải tạo 122 km đường dây, ngoài 2 trạm biến áp 220 kV Sông Mây (2x250MVA), Xuân Lộc (250MVA) dự kiến trong quy hoạch giai đoạn trước, giai đoạn này tiếp tục bổ sung xây dựng mới trạm biến áp TP. Nhơn Trạch (2x250MVA) và nâng công suất trạm 220 kV Trị An thành 2 x 125 MVA.

Đối với lưới điện 110kV, thực hiện xây dựng mới 10 trạm biến áp, tổng công suất 486 MVA, mở rộng quy mô công suất 8 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 304 MVA; xây dựng mới 121,5 km đường dây 110 kV, cải tạo nâng tiết diện, tăng số mạch cho 193 km đường dây 110kV. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Đồng Nai là 6.127 tỷ đồng.

Quy hoạch phát triển điện lực Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban ngành quản lý quy hoạch điện trên địa bàn, đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

Ths. Nguyễn Hải Đông (Nguồn: ievn.com.vn)

 

nangluong.mastercms.org/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động