RSS Feed for Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 03:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

 - Mục tiêu của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương là: đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ngày 25 tháng 7 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3718/QĐ-BCT, về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020”. Đây là một trong hơn 30 đề án  quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành của cả nước do Viện Năng lượng lập.

 

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương là: đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Hải Dương là một trung tâm kinh tế, văn hoá của khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với nhiều khu công nghiệp đã và đang xây dựng. Dự kiến đến 2015, trên địa bàn tỉnh có 13 KCN, tổng diện tích 2.850 ha, 2 nhà máy xi măng lớn là Hoàng Thạch và Phúc Sơn với sản lượng khoảng 8 triệu tấn/năm.

Theo đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương, trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 13,4%/ năm. Điện năng thương phẩm bình quân năm 2015 là 2.183 kWh/người, năm 2020 là 4.126 kWh/ người.

Xây dựng mới và cải tạo 19 km đường dây 220 kV, 49,4 km đường dây 110 kV, tổng dung lượng xây dựng mới và cải tạo trạm 220 kV là 500 MVA; trạm 110kV là 397 MVA. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Hải Dương là 2.759 tỷ đồng.

Quy hoạch phát triển điện lực Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban, ngành... đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

ThS. Bùi Thành Trung (Nguồn: ievn.com.vn)

 

nangluong.mastercms.org/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động