RSS Feed for điện lực Hải Thứ tư 04/10/2023 18:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Mục tiêu của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương là: đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
Phiên bản di động