RSS Feed for Quy hoạch năng lượng địa phương Thứ ba 23/07/2024 14:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020
Ngày 25 tháng 09 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 5591/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng lượng lập.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Ngày 31/5/2012 Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 3005/QĐ-BCT về việc phê duyệt ”Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” do Viện Năng Lượng lập với nội dung chính như sau.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Ngày 19 tháng 12 năm 2011, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 6621/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng lượng lập.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Ngày 19 tháng 8 năm 2011, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 4261/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng lượng lập với những nội dung chính như sau
Quy hoạch phát triển Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2010, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 6493/QĐ-BCT phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020”.
Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

Ngày 29 tháng 8 năm 2011, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 4351/QĐ-BCT phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020”.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Ngày 03 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2254/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng Lượng lập.
Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Mục tiêu của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương là: đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Theo đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2011 - 2015, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh dự báo tăng trưởng 28,4%/ năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.086 kWh/ người và năm 2020 đạt 1.776 kWh/ người.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Ngày 5 tháng 7 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3301/QĐ-BCT, về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” do Viện Năng lượng lập. Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 22,1%/ năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 là 6.032 kWh/ người, năm 2020 là 10.380 kWh/ người.
Phiên bản di động