RSS Feed for Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/07/2024 16:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

 - Ngày 03 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2254/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng Lượng lập.

 

Lai Châu là một tỉnh biên giới vùng cao tiếp giáp với Trung Quốc. Đặc điểm của tỉnh là có tiềm năng phát triển thuỷ điện ở nhiều mức công suất khác nhau. Mục tiêu Quy hoạch phát triển điện lực trong giai đoạn này cũng nhằm đảm bảo nguồn lưới cao thế đấu nối cho các công trình thủy điện, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng tỉnh miền núi, biên giới.

Theo đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu đã được phê duyệt, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 17%/năm và 16,1%/năm tương ứng trong giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 466 kWh/người và 900kWh/người năm 2020.

Trong giai đoạn 2011-2015, đối với lưới 110kV cung cấp điện cần xây dựng mới 93km đường dây, xây dựng mới và mở rộng 01 trạm 110KV. Đối với lưới cao thế phục vụ đấu nối thủy điện, dự kiến cần xây dựng mới 47km đường dây 220kV, 198 km đường dây 110 kV, 2 trạm 220KV, 01 trạm 110kV và nâng công suất một trạm 110KV.

Theo tính toán, trong giai đoạn 2011-2015 tổng vốn đầu tư phục vụ đấu nối thủy điện là  1.533 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây mới và cải tạo các công trình từ cấp điện áp từ 110kV trở xuống ước tính là 1.120 tỷ đồng.

Quy hoạch phát triển điện lực Lai Châu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện.

KS. Nguyễn Trung Hậu (Nguồn: ievn.com.vn)

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động