RSS Feed for Quy hoạch điện lực tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 đã được phê duyệt | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 25/06/2024 09:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy hoạch điện lực tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 đã được phê duyệt

 - Tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2015 và xét đến năm 2020. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện thương phẩm cho phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp điện cho các khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, khu đô thị mới phát triển, phấn đấu đến năm 2020 bình quân đầu người đạt 1.549 kWh/ người/năm.

Theo đó,  tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung đầu tư phát triển mới, nâng cấp lưới điện hiện có, xây dựng danh mục các công trình đường dây điện, trạm biến áp cần đầu tư cải tạo nâng cấp trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long là đạt tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm từ nay đến năm 2020 bình quân 14,5 %/năm, trong đó tập trung điện phục vụ công nghiệp - xây dựng tăng 20,5%/năm, nông - lâm - thủy sản tăng 31,6%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 17,9%/năm.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, tỉnh Vĩnh Long triển khai xây dựng trạm biến áp 220 kV, đấu nối các trạm biến áp 110 kV phục vụ khu công nghiệp Hòa Phú, Bình Minh và tuyến công nghiệp Cổ Chiên, xây dựng mới và cải tạo 42 km đường dây 110 kV.

Từ năm 2015 - 2020, quy hoạch phát triển nhanh mạng lưới điện phục vụ cho các khu công nghiệp trọng điểm như: Hòa Phú giai đoạn 2, khu đô thị Bình Minh và các cụm công nghiệp huyện; đầu tư mở rộng, nâng công suất trạm biến áp 220 kV, xây dựng mới và cải tạo 7 trạm biến áp 110/22 kV.

Trong giai đoạn này, tỉnh Vĩnh Long quy hoạch xây dựng mới 465 km và cải tạo 248 km đường dây trung thế cấp điện áp 22 kV, xây dựng mới 880 km đường dây hạ thế và 1.197 trạm biến áp với tổng công suất 188.655 kVA.

Với nhu cầu tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng gần 1000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được duyệt, tỉnh Vĩnh Long sẽ xây dựng kế hoạch hàng năm ứng vốn cho ngành Điện lực đầu tư các công trình điện bức xúc ở khu vực nông thôn, Công ty Điện lực Vĩnh Long xây dựng phương án vay vốn ưu đãi và huy động nguồn vốn của các đơn vị kinh doanh hạ tầng, các khách hàng lớn là các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Để triển khai thực hiện quy hoạch này, tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo trong 2 năm 2012 - 2013, Sở Công Thương kết hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Long và UBND các huyện, thành phố xây dựng danh mục các công trình điện, ưu tiên đầu tư cho các công trình bức xúc và mang lại hiệu quả cao.

Trước mắt, năm 2012 tỉnh sẽ ứng vốn 10 tỷ đồng cho các công trình điện (tập trung cho 22 xã điểm nông thôn mới), điện lực các huyện, thành phố xây dựng tiến độ cải tạo lưới điện phân phối, dung lượng trạm biến áp phù hợp với quy mô, nhu cầu cung ứng điện cho công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn nhằm tiết kiệm nguồn vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng trên lưới.

NangluongVietnam

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động