RSS Feed for Nai đoạn đến Chủ nhật 01/10/2023 20:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phiên bản di động