RSS Feed for Phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 26/05/2022 05:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022

 - Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-ĐTĐL ngày 31/12/2021 phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.
Công điện của Thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo Công điện của Thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1813/CĐ-TTg ngày 24/12/2021 về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo.


Theo đó, mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2022 là 1.602,3 đồng/kWh (theo nhà máy điện mới tốt nhất năm 2022). Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2022 được quy định cụ thể kèm theo Quyết định này.

Về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) trong năm 2022, trong trường hợp 2 bên đã thống nhất trong hợp đồng mua bán điện thì áp dụng mức tỷ lệ được quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp 2 bên chưa thống nhất thì áp dụng phương án alpha bằng 80% đối với nhà máy nhiệt điện và 90% đối với nhà máy thủy điện cho đến khi hai bên đạt được thống nhất.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện các nội dung của Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 theo quy định. Đồng thời tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT (công bố riêng cho từng nhà máy điện).

Trường hợp các đơn vị phát điện chưa thống nhất được với đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng thì các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để tính toán, đề xuất và báo cáo Cục Điều tiết Điện lực trước ngày 15/6/2022./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động