RSS Feed for Phát triển điện hạt nhân: Công tác tuyên truyền cần đi trước một bước | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 10:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phát triển điện hạt nhân: Công tác tuyên truyền cần đi trước một bước

 - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện dự thảo: “Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân (ĐHN) ở Việt Nam” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

 

 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Lê Đình Tiến cho biết, trong những năm qua Việt Nam đã có quá trình nghiên cứu, chuẩn bị lâu dài và liên tục cho phát triển ĐHN. Các chủ trương, chính sách và định hướng về phát triển ĐHN được cụ thể hóa trong Luật Năng lượng nguyên tử; Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân đến năm 2020; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030. 

Trong những bước chuẩn bị xây dựng nhà máy ĐHN đầu tiên tại Việt Nam, công tác tuyên truyền là khâu quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của toàn xã hội, góp phần đảm bảo sự thành công của chương trình phát triển ĐHN. Công tác thông tin, tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ với các giai đoạn của chương trình phát triển ĐHN, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan. 

Đại diện các bộ: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án ĐHN Ninh Thuận)... đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào nội dung dự thảo đề án. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu về công tác thông tin, tuyên truyền, mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về ĐHN.

Theo các đại biểu, công tác tuyên truyền cần đi trước một bước trong quá trình phát triển ĐHN, nội dung truyên truyền cần chú trọng nhấn mạnh về lợi ích và hiệu quả của ĐHN đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Mục tiêu tuyên truyền, cần phân kỳ mục tiêu, xác định mốc thời gian để đạt được mục tiêu cụ thể, tránh chung chung, hô hào.

Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành cần cụ thể, rõ đầu mối nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền... 

Sau cuộc họp, các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, cơ quan liên quan sẽ được Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) tiếp thu, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện dự thảo đề án và gửi lấy ý kiến chính thức của các bộ, ngành.

 

(Nguồn: IRV)

nangluong.mastercms.org/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động