RSS Feed for thông tin tuyên Thứ ba 23/07/2024 14:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nơi thông tin tuyên truyền về năng lượng nguyên tử

Nơi thông tin tuyên truyền về năng lượng nguyên tử

Sáng ngày 10/12, Trung tâm thông tin Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác thông tin tuyên truyền về năng lượng nguyên tử năm 2013 và Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập.
Hội thảo quốc gia đầu tiên về tuyên truyền điện hạt nhân

Hội thảo quốc gia đầu tiên về tuyên truyền điện hạt nhân

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn 2, Cục Năng lượng Nguyên tử chủ trì, phối hợp với BQLDA điện hạt nhân Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức hội thảo quốc gia về "thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân" tại tỉnh Ninh Thuận.
Năm 2014 sẽ bắt đầu giải ngân vốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Năm 2014 sẽ bắt đầu giải ngân vốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Bộ Tài chính vừa ký Thông tư hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Thời gian giải ngân trong vòng 7 năm, từ năm 2014 đến hết năm 2021 (Thông tư số: 26/2013/TT-BTC, ngày 11/3/2013).
Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020, thuộc Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Văn bản số: 370/QĐ-TTg, ngày 28/2/2013).
Tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

Tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam 1

Cục Năng lượng nguyên tử - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị tập huấn thông tin, truyền thông về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Đối tượng của hội nghị tập huấn là các tuyên truyền viên, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhằm chia sẻ, cung cấp những thông tin cụ thể phục vụ cho công tác truyền thông về phát triển điện hạt nhân.
Tuyên truyền về điện hạt nhân là việc làm cấp thiết hiện nay

Tuyên truyền về điện hạt nhân là việc làm cấp thiết hiện nay

Việt Nam đã, đang quyết tâm triển khai chương trình điện hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết và bảo đảm an ninh năng lượng phát triển đất nước. Tuy nhiên, sau sự cố Fukushima Chính phủ VN đặt vấn đề an toàn hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân cao hơn với khẩu hiệu “an toàn là trên hết”. Chính vì vậy, vấn đề thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng.
Phát triển điện hạt nhân: Công tác tuyên truyền cần đi trước một bước

Phát triển điện hạt nhân: Công tác tuyên truyền cần đi trước một bước

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện dự thảo: “Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân (ĐHN) ở Việt Nam” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
Phiên bản di động