RSS Feed for Tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 23:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

 - Cục Năng lượng nguyên tử - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị tập huấn thông tin, truyền thông về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Đối tượng của hội nghị tập huấn là các tuyên truyền viên, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhằm chia sẻ, cung cấp những thông tin cụ thể phục vụ cho công tác truyền thông về phát triển điện hạt nhân.

>> Chuẩn bị cơ sở hạ tầng Dự án điện hạt nhân Việt Nam
>> IAEA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

 

Mô hình nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam
 

Các đại biểu được tập huấn một cách có hệ thống về quá trình nghiên cứu, chuẩn bị cho phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; tình hình triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tình hình phát triển điện hạt nhân thế giới và những bài học rút ra từ sự cố hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản.

Đặc biệt, các đại biểu đã được nghe giới thiệu cụ thể Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

Theo ông Phạm Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử Việt Nam, sau quá trình nghiên cứu, Việt Nam đã chọn phát triển điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu về năng lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, điện hạt nhân là một ngành kinh tế kỹ thuật với công nghệ cao, phức tạp và nhạy cảm về mặt an toàn. Sự chấp nhận của công chúng là điều kiện cốt yếu và tiên quyết để phát triển điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng hạt nhân ở mỗi quốc gia.

Vì vậy, Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 là cơ sở pháp lý cấp Chính phủ để tổ chức, thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân trong cả nước một cách đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu của lộ trình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, từ đó hỗ trợ và góp phần quan trọng cho việc phát triển thành công, an toàn và bền vững của chương trình điện hạt nhân.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền là tập trung phục vụ thực hiện thành công và đảm bảo an toàn cao nhất cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án điện hạt nhân tiếp theo.

Theo đó, sẽ tập trung triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ chủ yếu là: thực hiện chương trình thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức triển lãm, hội thảo, tọa đàm, phóng sự, biên soạn tài liệu, tập huấn cán bộ thông tin tuyên truyền, tham quan tìm hiểu điện hạt nhân; thực hiện chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông; xây dựng các trung tâm thông tin, truyền thông điện hạt nhân.

Từ các nội dung đã được tập huấn và những nhiệm vụ đề ra trong Đề án, các đại biểu sẽ có cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam một cách có hiệu quả, đồng bộ và có tính hệ thống trong thời gian tới.

(Nguồn: TTXVN)

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động