RSS Feed for PC Hải Dương đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 17:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Hải Dương đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

 - Năm 2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã nỗ lực cung cấp điện an toàn, ổn định, cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và đời sống người dân.

5 thành tựu nổi bật của EVNNPC năm 2016

Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công đoàn EVNNPC tặng hoa Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, ông Lê Quang Hiển - Trưởng phòng Kế hoạch & Vật tư (PC Hải Dương) cho biết: năm 2016, PC Hải Dương đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Cung cấp kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Công tác dịch vụ khách hàng có nhiều biến chuyển tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt...

Sản lượng điện thương phẩm năm 2016 đạt 4.583,265 triệu kWh, tăng 17,57% so với năm 2015, so với kế hoạch đầu năm EVNNPC giao, Công ty thực hiện vượt chỉ tiêu 363,265 triệu kWh, đạt 108.6%.

Bên cạnh đó, trong điều kiện nguồn vốn cho đầu tư và cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn còn hạn chế, nhưng PC Hải Dương đã xây dựng chương trình và thực hiện tốt các giải pháp trong giảm tổn thất điện năng, thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2016, Công ty ở mức 4.21%, giảm 0.29% so với kế hoạch EVNNPC giao đầu năm và giảm 0.19% so với kế hoạch EVNNPC giao điều chỉnh….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã biểu dương những thành tích mà Công ty Điện lực Hải Dương đạt được, nhằm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trên cơ sở thắng lợi thực hiện nhiệm vụ năm 2016, ông Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hải Dương đã phát động phong trào thi đua toàn diện phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tổng Công ty,  khẳng định sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện các giải pháp, triển khai kế hoạch năm 2017 hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng công ty giao. 

Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của EVNNPC là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, đòi hỏi Công ty phải xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp mang tính đột phá. Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản; các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng để đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo cho sự phát triển và tăng trưởng bền vững của Công ty.

Nhân dịp này, PC Hải Dương đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số hình ảnh:

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Công ty tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Ông Lê Quang Hiển - Trưởng phòng Kế hoạch & Vật tư báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Ông Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng Phòng kỹ thuật phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Ông Phạm Nguyễn Ban - Trưởng Phòng kinh doanh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hồng Phú - Giám đốc Điện lực Gia Lộc phát biểu tham luận tại Hội nghị

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động