RSS Feed for Giám sát đặc biệt về môi trường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân? | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 02:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giám sát đặc biệt về môi trường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân?

 - Ngày 21/12/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Đáng chú ý của văn bản này là việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cử đoàn công tác vào phối hợp với tỉnh để giám sát tình hình môi trường trong thời gian Chính phủ xem xét, quyết định đưa Trung tâm này vào đối tượng giám sát đặc biệt về môi trường.

Cần sớm ban hành quy chuẩn sử dụng tro xỉ nhiệt điện than
Vì sao Việt Nam cần phát triển nhiệt điện than? (Tạm kết) 
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Kỳ 15]

Môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân được Tạp chí Năng lượng Việt Nam ghi nhận vào đầu tháng 12/2017. 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Tổ giám sát của tỉnh báo cáo kịp thời, chính xác và đầy đủ tình hình môi trường hàng ngày tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các tình huống tại hiện trường, đảm bảo không để xảy ra sự cố về môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. 

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cử đoàn công tác vào phối hợp với tỉnh để giám sát tình hình môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong thời gian Chính phủ xem xét, quyết định đưa Trung tâm vào đối tượng giám sát đặc biệt về môi trường. 

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chủ đầu tư rà soát, đánh giá lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy Vĩnh Tân 1. Nếu chưa phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai xây dựng thì khẩn trương kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Tham mưu việc kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương sớm triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao UBND huyện Tuy Phong theo dõi tình hình thời tiết và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng để kịp thời xử lý những tình huống xảy ra, không để việc phát tán bụi, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. 

Để khắc phục tình trạng gió mạnh, gió xoáy gây nên hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh, UBND tỉnh yêu cầu Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 4 (mở rộng), Công ty Đầu tư Mãi Xanh tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống phát tán bụi tại công trường, nhà máy, bãi thải xỉ. 

Riêng với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay các biện pháp chống bụi phát tán (như tăng cường xe tưới nước giữ ẩm tại các khu vực công trường chưa phủ bạt, ưu tiên thi công những hạng mục khắc phục tình trạng bụi, huy động nguồn nước ngọt để tưới...). Đồng thời xây dựng các phương án, kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc, phối hợp với địa phương, ngành chức năng đảm bảo khắc phục triệt để việc phát tán bụi tại công trường. 

Còn về lâu dài, tỉnh Bình Thuận đề nghị Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khẩn trương xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống ống tưới cho khu vực bãi thải xỉ của dự án.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động