RSS Feed for Giải pháp “Tối ưu hóa chi phí” của EVN NPT | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 25/06/2024 15:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giải pháp “Tối ưu hóa chi phí” của EVN NPT

 - Giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; Tăng hiệu quả sử dụng vốn; Vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy; Nâng cao hiệu quả hiệu quả sử dụng lao động và Tối ưu hóa chi phí trong đầu tư xây dựng… là những chỉ tiêu mà Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị thành viên chú trọng trong thời gian qua, nhằm mục đích thực hiện chỉ đạo của EVN về việc “Tối ưu hóa chi phí”.

>> Tối ưu hóa chi phí là định hướng trong hoạt động của EVN HANOI
>> EVN SPC và kế hoạch tối ưu hóa chi phí sản xuất
>> EVN NPC thực hiện "Tối ưu hóa chi phí" trong quản lý vận hành

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: đối với nhiệm vụ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, mục tiêu đề ra của EVNNPT thực hiện tổn thất truyền tải năm 2014 là 2,2%, giảm điện tự dùng 5% so với mức sử dụng năm 2013; Tiết kiệm 2% các chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền. Trong chi phí sửa chữa lớn, Tổng công ty tiết kiệm 5% giá trị dự toán các gói thầu chỉ định thầu.

Về tăng hiệu quả sử dụng vốn, EVNNPT sẽ thanh lý 100% vật tư thiết bị tồn đọng, kém chất lượng, cùng với đó là giảm ít nhất 10% giá trị hàng tồn kho.

Đặc biệt, nhiệm vụ vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy, EVNNPT phấn đấu thực hiện 100% kế hoạch khối lượng sửa chữa lớn, suất sự cố giảm thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch EVN giao. Phấn đấu trong năm 2014, 100% số TBA có tín hiệu SCADA về các trung tâm điều độ.

Trong công tác nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, năm 2014, Tổng công ty sẽ chỉ tuyển dụng các trường hợp cán bộ sản xuất các TBA 220-500 kV hoặc thay thế cho các vị trí thực sự cần thiết do nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc. Đồng thời, rà soát lại lực lượng lao động hiện có, bố trí điều chuyển hợp lý, không tuyển dụng mới lao động cho khâu gián tiếp, phục vụ, phụ trợ. Kế hoạch tuyển dụng lao động phải được HĐTV EVN phê duyệt.

Đối với chỉ tiêu trong đầu tư xây dựng, EVNNPT phấn đấu tiết kiệm 5% chi phí so với tổng mức đầu tư, tổng dự toán được duyệt.

Theo Chủ tịch HĐTV EVNNPT: Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, Tổng công ty sẽ tăng cường công tác quản lý vận hành, triển khai các giải pháp giảm thiểu sự cố, giảm tổn thất trên hệ thống lưới truyền tải, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, sửa chữa thường xuyên, duy tu bảo dưỡng định kỳ. Phối hợp với Trung tâm điều độ có phương thức vận hành hợp lý, nhằm phân bổ phụ tải hợp lý, tránh quá tải và non tải, đảm bảo chất lượng điện áp, giảm tổn thất, sự cố. Đồng thời, Tổng công ty sẽ rà soát, đánh giá lại năng lực của đội ngũ lao động hiện có; lập kế hoạch đào tạo và phát triển, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ lao động; đổi mới tổ chức và quản lý của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong quá trình làm việc, cải thiện môi trường làm việc, chế độ làm việc, nghỉ ngơi nhằm nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, EVNNPT sẽ chỉ đạo các đơn vị tiết kiệm chi phí điện tự dùng, nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và vận hành an toàn. Kiểm tra rà soát các định mức khoán điện tự dùng để điều chỉnh kịp thời theo hướng tiết kiệm.

Đối với giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, EVNNPT phấn đấu giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện truyền tải. Hoàn thiện công tác xây dựng định mức chi phí trong hoạt động truyền tải theo hướng công khai minh bạch, tính đúng, tính đủ, là cơ sở điều chỉnh giá truyền tải theo định hướng của Chính phủ. Tăng cường kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tối ưu trong hoạt động đầu tư…

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động