RSS Feed for Năm biện pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất của Mỏ Việt Bắc | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 10:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năm biện pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất của Mỏ Việt Bắc

 - Với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 biện pháp điều hành cụ thể được đề ra tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2014.

>> Công tác an toàn lao động luôn được quan tâm hàng đầu
>> Vinacomin sẽ sản xuất thêm 1 triệu tấn than so với kế hoạch

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu chính như, doanh thu đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, sản xuất than đạt trên 700 tỷ đồng, sản xuất vật liệu xây dựng đạt gần 900 tỷ đồng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp đạt trên 300 tỷ đồng... các mục tiêu chính chỉ đạt gần 50% kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, do khó khăn chung của ngành Than, cũng như nền kinh tế, nên một số chỉ tiêu như: than tiêu thụ, sản xuất than sạch, bóc đất đá, đào lò, sản xuất và tiêu thụ xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng… chỉ đạt ở mức 42 - 48%. Riêng chỉ tiêu khai thác than nguyên khai đạt 54% kế hoạch Tập đoàn giao và đạt 58% kế hoạch điều hành cả năm. Lợi nhuận của Tổng công ty đạt trên 8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 56% kế hoạch năm.

Nhiều đơn vị đã vượt lên khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ như: Công ty than Núi Hồng, Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực, Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp, Trung tâm điều dưỡng ngành than...

Để thực hiện nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm, Tổng Công ty đã đề ra mục tiêu chỉ đạo tập trung là: Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là than và xi măng, quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên và hiệu quả kinh doanh theo mục tiêu thi đua của Tập đoàn là “An toàn - Ổn định - Hiệu quả - Phát triển”. Trong đó sản lượng tiêu thụ than gần 1 triệu tấn, than sạch 900 nghìn tấn, than nguyên khai gần 700 nghìn tấn, bóc đất đá gần 7,5 triệu m3, tiêu thụ xi măng gần 1,3 triệu tấn...

Đặc biệt, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cả năm 2014, Tổng công ty đã đưa ra 5 biện pháp điều hành cụ thể gồm: sản xuất than, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh khác, công tác đầu tư xây dựng và các công tác khác.

Bên cạnh đó cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các công ty, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm, tăng cường tiêu thụ các sản phẩm than và xi măng là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tạo diện đổ thải, tăng cường bóc đất cải tạo mỏ than Khánh Hòa và Na Dương. Thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa Tổng Công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường quản lý, củng cố và hoàn thiện lại công tác khoán quản trị chi phí, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, bảo đảm môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể được xác định là động lực cho sự tăng trưởng bền vững của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động