RSS Feed for EVNNPT phấn đấu tăng sản lượng truyền tải 11%/năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/04/2024 12:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPT phấn đấu tăng sản lượng truyền tải 11%/năm

 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam, với mức độ tăng trưởng sản lượng truyền tải từ 10,5 - 11%/năm.

Điện lực Việt Nam: Những điểm nhấn giai đoạn 2011-2015

​Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016  

Theo EVNNPT, trong giai đoạn 2011-2015, Tổng công ty đã truyền tải tổng sản lượng 569,98 tỷ kWh, tương ứng với mức tăng trưởng điện truyền tải bình quân 11,1%/năm. 

Trong năm 2015, EVNNPT đã vận hành lưới điện truyền tải cơ bản ổn định, an toàn, góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 139,76 tỷ kWh, bằng 102,4% so với KH được giao, tăng 12,6% so với năm 2014.

Kết quả này phản ánh sự cố gắng phấn đấu rất lớn của EVNNPT trong việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, trọng tâm là tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, quản lý đo đếm và giao nhận điện năng giảm... để giảm tổn thất điện năng (TTĐN). Trong giai đoạn 2011-2015, TTĐN của Tổng công ty đã giảm 0,78% từ 3,13% năm 2010 xuống 2,35% năm 2015. Năm 2015, tỷ lệ tổn thất điện năng của Tổng công ty đạt 2,35%, thấp hơn 0,14% so với kết quả thực hiện năm 2014.

Cùng với giảm TTĐN là đảm bảo tốt công tác quản lý vận hành lưới điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng công ty và các công ty truyền tải điện đã quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm tra, tăng cường công tác sửa chữa lớn, theo dõi vận hành xử lý kịp thời khiếm khuyết, hiện tượng bất thường trên lưới điện, chống quá tải các trạm 500 - 220kV. Công tác phân tích sự cố cũng luôn được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp được duy trì, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Kỷ cương, kỷ luật vận hành trạm được siết chặt.

Nhờ vậy, trong giai đoạn 5 năm 2011 -2015, mặc dù khối lượng quản lý lưới điện tính đến thời điểm cuối năm 2015 của Tổng công ty tăng thêm rất lớn so với cuối năm 2010 (số lượng TBA 500kV và 220kV: tăng 47%; chiều dài đường dây 500kV và 220kV: tăng 57,5%; dung lượng MBA 500kV và 220kV: tăng 81%) tuy nhiên suất sự cố của Tổng công ty đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn giao, năm sau đều giảm hơn so với năm trước. Riêng năm 2015, tất cả các chỉ tiêu về suất sự cố của Tổng công ty đều đạt tốt hơn so với chỉ tiêu được giao. Tổng công ty về cơ bản đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải để góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

5 năm qua, Tổng công ty còn xác định sửa chữa lớn là công tác hết sức quan trọng để đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải vận hành ổn định, tin cậy. Toàn Tổng công ty đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp thực hiện để thực hiện tốt công tác này. Giai đoạn 5 năm 2011 - 2015, Tổng công ty thực hiện khối lượng sửa chữa lớn đạt 1.658 tỷ đồng, trong đó, kết quả thực hiện năm 2014 tăng 53% và năm 2015 tăng 21,4% so với năm trước liền kề đã tạo điều kiện thuận lợi cho vận hành lưới điện truyền tải trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trong 5 năm, Tổng công ty đã thực hiện đầu tư các công trình lưới điện truyền tải với khối lượng đầu tư lớn, giá trị khối lượng thực hiện đạt 74.632 tỷ đồng (đầu tư thuần đạt 56.117 tỷ đồng), đạt gấp 2,9 lần so với khối lượng thực hiện giai đoạn 2008 - 2010. Tổng công ty đã hoàn thành đưa vào vận hành 213 công trình 220 - 500kV (trong đó gồm 47 công trình 500kV, 166 công trình 220kV) với tổng chiều dài đường dây 8.105 km, tổng dung lượng các máy biến áp đạt 28.426 MVA. Các công tình đã đảm bảo đấu nối, truyền tải công suất của các nguồn điện, tăng cường năng lực truyền tải của toàn hệ thống; đã kết nối khép kín mạch vòng 500 kV tại khu kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Nam. Lưới điện 500 kV được phát triển mạnh, lưới điện 220 kV được tập trung đầu tư và hoàn thành đưa vào vận hành các dự án phục vụ cung cấp điện cho Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tất cả các công trình lưới điện đấu nối với các nguồn điện đã đưa vào vận hành đồng bộ với tiến độ phát điện.

Giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam với mức độ tăng trưởng sản lượng truyền tải từ 10,5 - 11%/năm. Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng đến 2020 đạt 1,8%. Lưới điện truyền tải được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển hệ thống điện truyền tải; sử dụng hợp lý các nguồn lực, SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác ĐTXD và QLVH. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và quan hệ cộng đồng. Tăng cường củng cố và mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt với các tổ chức truyền tải điện của các nước...

Kết quả thực hiện “Năng suất - Hiệu Quả” và công tác tối ưu hóa chi phí năm 2015 của EVNNPT:

- Doanh thu truyền tải điện: 14.535 tỷ đồng, tăng 34,7% so với năm 2014.

- Giảm tổn thất điện năng: 2,35% giảm 0,14% so với 2014.

-  Năng suất lao động SXKD điện: năm 2015 đạt 19,521 triệu kWh/người, tăng 7,81% so với năm 2014. Bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 8,07%/năm, bằng 2,12 lần so với mức NSLĐ chung cả nước (3,8%/năm).

- Lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện: 315 tỷ đồng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Vốn điều lệ đến 31/12/2015 là 22.650 tỷ đồng, tăng 3,14 lần so với năm 2010.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động