RSS Feed for EVN NPC cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sáu tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 09:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN NPC cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sáu tháng đầu năm

 - Ngày 08/7/2014, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) đã tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

>> Vietcombank được cấp tín dụng vượt mức cho EVN NPC
>> EVN NPC giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng
>> EVN NPC nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2014, sản lượng điện thương phẩm của EVN NPC là 18.290,79 triệu kWh, tăng 15,29% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 49,26% kế hoạch cả năm; thành phần CNXD chiếm 61,52% và tăng trưởng 19,84%; thành phần QLTD chiếm 33,27% và tăng 9;33%; Giá bán điện bình quân đạt 1439,05đ/kWh, vượt 11,05 đ/kWh so với kế hoạch Tập đoàn giao (1428 đ/kWh); Tổn thất điện năng là 7.65%, giảm -0,5% so với cùng kỳ và tăng so với kế hoạch 0,2% EVN giao; sản lượng điện tiết kiệm là 306,48 tr.kWh bằng 1.68% thương phẩm.

Công tác phát triển điện nông thôn đến nay đã có 249/249 (100%) huyện có điện, 5.060/5.101 (99,2%) số xã có điện, 7.455.011/7.660.796 (97,31%) hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia.

Công tác mua sắm, quản lý vật tư về cơ bản đã đáp ứng được tiến độ các dự án ĐTXD, nhu cầu sử chữa lớn và sửa chữa thường xuyên; Đã hoàn thành đóng điện 18 công trình 110kV; Chỉ số dộ tin cậy lưới điện MAIFI là 1,48 chiếm 30%, SAIDI là 1.828,2 chiếm 42%, SAIFI là 12,68 chiếm 42% so với chỉ tiêu EVN giao…

Sáu tháng cuối năm 2014, EVN NPC phấn đấu đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với chất lượng ngày càng cao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD điện EVN giao; Triển khai các bước tiếp theo của chương trình “Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn” trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và những năm tiếp theo của Tổng công ty; Thực hiện các biện pháp về “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”, củng cố công tác an toàn lao động, hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động trong SXKD; Triển khai thực hiện tốt công tác “Kinh doanh và dịch vụ khách hàng” theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xây dựng các giải pháp về tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động