RSS Feed for Biểu giá chi phí tránh được cho dự án điện sinh khối | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 12/04/2024 18:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Biểu giá chi phí tránh được cho dự án điện sinh khối

 - Bộ Công Thương vừa ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016.

Quy định về phát triển dự án điện sinh khối

Biểu giá này áp dụng cho các dự án điện sinh khối đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Thông tư 44/2015/TT-BCT, ngày 19/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy điện sinh khối có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 44/2015/TT-BCT.

Các đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu áp dụng cho các nhà máy điện sinh khối tại Thông tư 44/2015/TT-BCT.

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2016
Áp dụng cho các dự án điện sinh khối

(Ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-BCT, 

Ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

 

 

 

Thành phần giá

Chi phí (đồng/kWh)

Tương đương

(US$ Cent/

kWh)

A.

Chi phí điện năng tránh được

 

 

A.1.

Chi phí điện năng phát điện tránh được

924

4,1341

A.2.

Chi phí tổn thất truyền tải tránh được

 

 

A.2.1

Miền Bắc

-15

-0,0685

A.2.2

Miền Trung

-18

-0,0805

A.2.3

Miền Nam

14

0,0604

B.

Chi phí công suất phát điện tránh được

736

3,2923

C.

Chi phí thuế các bon tránh được *

N/A

N/A

D.

Chi phí xã hội tránh được *

N/A

N/A

 

Tổng

 

 

PMB

    Miền Bắc

1.644

7,5551

PMT

    Miền Trung

1.642

7,3458

PMN

    Miền Nam

1.673

7,4846

Ghi chú:

* Sẽ được áp dụng khi pháp luật có quy định;

- Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán loại thuế nêu trên.

Thông tư số 44/2015/TT-BCT (Thông tư 44) quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối. Thông tư 44 áp dụng đối với Chủ đầu tư dự án điện sinh khối; Đơn vị quản lý và vận hành các công trình điện sinh khối; Bên mua điện; Các tổ chức phát triển dự án điện sinh khối để kinh doanh điện và Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Thông tư 44, Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện sinh khối thuộc quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối và quy hoạch phát triển điện lực. Nội dung dự án đầu tư điện sinh khối được lập theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và theo quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với các dự án điện sinh khối được phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn khác nhau, chủ đầu tư có trách nhiệm lập dự án đầu tư theo từng giai đoạn dự án. Trường hợp thời điểm vào vận hành của dự án dự kiến có sai lệch quá sáu tháng so với tiến độ quy định trong quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối, nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND cấp tỉnh và Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương.

Nội dung dự án đầu tư điện sinh khối theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, bổ sung thêm những nội dung chính như đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện sinh khối đối với hệ thống điện khu vực; Kế hoạch và phương án chi phí, kỹ thuật phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết bị nhà máy điện sinh khối sau khi kết thúc dự án.      

Nguyên tắc xem xét hỗ trợ dự án điện sinh khối không nối lưới phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường; Dự án hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành; Số liệu đầu vào chủ yếu cho tính toán giá điện và đơn giá hỗ trợ cho dự án điện sinh khối được xem xét trên nguyên tắc sau: Trường hợp công suất đặt của dự án lớn hơn công suất yêu cầu thực tế của lưới điện khu vực, thì sản lượng điện phát thực tế của năm trước và sản lượng dự kiến phát trong các năm tiếp theo được sử dụng làm cơ sở để xác định đơn giá hỗ trợ. Đối với các dự án khác, sản lượng điện phát lấy theo sản lượng phát thực tế hoặc sản lượng phát dự kiến trong dự án đầu tư đã được duyệt, lấy số lớn hơn; Tổng mức đầu tư dự án lấy theo tổng mức đầu tư trong dự án đầu tư được duyệt; Chi phí khấu hao theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với trình tự đăng ký hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới, Chủ đầu tư dự án điện sinh khối không nối lưới lập Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Năng lượng. Số lượng hồ sơ yêu cầu: 10 (mười) bộ hồ sơ và 01 (một) CD/DVD/USB chứa file mềm Hồ sơ đề nghị hỗ trợ và các tài liệu kèm theo. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định Hồ sơ đề nghị hỗ trợ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Năng lượng được phép thuê tư vấn thẩm định, tư vấn phản biện phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới, Tổng cục Năng lượng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới bao gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới; Dự án đầu tư trong đó có các thuyết minh về chủ đầu tư, phương án giá điện và các nội dung chính về sự cần thiết và đánh giá hiệu quả của phương án hỗ trợ; Kế hoạch vận hành và kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch và phương án chi phí, kỹ thuật phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết bị nhà máy điện sinh khối sau khi kết thúc dự án; Ý kiến của UBND cấp tỉnh về nội dung Hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Thông tư 44 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016. 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động