RSS Feed for Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/07/2024 19:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

 - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Quy chế này quy định nội dung hoạt động chuẩn bị, tổ chức ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và trách nhiệm của các tổ chức, các nhân đối với sự cố tràn dầu trên lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2013 (Quyết định số 02/2013-QD-TTg, ngày 14/1/2013).

>> Phê duyệt danh mục dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng
>> Phê duyệt danh mục dự án tăng trưởng xanh ở Việt Nam
>> Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
>> Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp
>> 272 triệu euro cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và năng lượng Việt Nam

Theo Quyết định, khi xảy ra sự cố tràn dầu dưới 20 tấn phải triển khai quây chặn dầu trong vòng 1 giờ; trên 20 tấn đến dưới 100 tấn triển khai trong vòng 12 giờ; trên 100 tấn đến 500 tấn triển khai tiếp cận hiện trường trong vòng 24 giờ.

Theo Quyết định, căn cứ vào mức độ sự cố tràn dầu, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến hành ở 3 cấp.

Đối với cấp cơ sở: sự cố tràn dầu xảy ra ở cơ sở, chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời. Chủ cơ sở xảy ra sự cố tràn dầu chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường...

Ở cấp khu vực: sự cố tràn dầu xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở hoặc sự cố tràn dầu xảy ra không rõ nguyên nhân trôi vào bờ biển của các địa phương thì UBND cấp tỉnh, nơi xảy ra sự cố tràn dầu có trách nhiệm trực tiếp chủ trì và chỉ định người chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó theo kế hoạch của địa phương, đồng thời được phép huy động khẩn cấp nguồn lực cần thiết của các cơ sở, các bộ, ngành trên địa bàn, của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực để ứng phó.

Đối với cấp quốc gia: trường hợp sự cố tràn dầu đặc biệt nghiêm trọng vượt quá khả năng của địa phương, UBND cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu kịp thời báo cáo để Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ứng phó...

Sự cố tràn dầu được phân theo số lượng dầu tràn ở 3 mức, từ nhỏ, trung bình đến lớn. Cụ thể: Sự cố tràn dầu nhỏ (mức nhỏ) là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20 tấn; sự cố tràn dầu trung bình (mức trung bình) là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn từ 20 tấn đến 500 tấn. Sự cố tràn dầu lớn (mức lớn) có lượng dầu tràn lớn hơn 500 tấn.

Việc phân loại mức độ sự cố tràn dầu để xây dựng kế hoạch ứng phó và xác định mức độ đầu tư trang thiết bị, nguồn lực để chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó kịp thời đối với các cấp độ ứng phó khác nhau.

Các cơ sở, cảng, dự án phải đầu tư hoặc hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư triển khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu dưới 20 tấn phải triển khai quây chặn dầu trong vòng 1 giờ, trên 20 tấn đến dưới 100 tấn triển khai trong vòng 12 giờ, trên 100 tấn đến 500 tấn triển khai tiếp cận hiện trường trong vòng 24 giờ.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Thủ tướng: Nhân dân hỏi liệu còn thêm Vina nào nữa
Ông Nguyễn Bá Thanh và câu chuyện 100 triệu ở Hà Nội!

"Nhận diện lợi ích nhóm"
Cảnh giác với “bẫy” nguy hiểm của Trung Quốc
Thách thức an ninh chủ quyền và bản lĩnh Việt Nam
Nhật Bản đã sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc
Chuyên gia quân sự Nga bình luận sức mạnh quân sự Trung Quốc

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động