RSS Feed for trang thiết Thứ sáu 01/07/2022 11:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Các giải pháp tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở

Các giải pháp tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở

Điện năng - Nguồn tài nguyên vô giá của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí. Ngành điện đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để đối phó với tình trạng trên, trong đó việc sử dụng điện một cách hợp lý, tiết kiệm là một biện pháp rất quan trọng...
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện 1

Điện năng - Nguồn tài nguyên vô giá của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí. Ngành Điện đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để đối phó với tình trạng trên, trong đó việc sử dụng điện một cách hợp lý là một biện pháp rất quan trọng...
Than Mông Dương: Ổn định sản xuất, nâng cao đời sống người lao động

Than Mông Dương: Ổn định sản xuất, nâng cao đời sống người lao động

Đối với doanh nghiệp có số lượng công nhân hầm lò đông tới trên 2.000 người, chiếm gần 50% tổng số CBCN như Công ty CP than Mông Dương thì việc làm sao để ổn định sản xuất, giữ chân được người lao động luôn là những điều mà ban lãnh đạo Công ty trăn trở.
Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Quy chế này quy định nội dung hoạt động chuẩn bị, tổ chức ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và trách nhiệm của các tổ chức, các nhân đối với sự cố tràn dầu trên lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2013 (Quyết định số 02/2013-QD-TTg, ngày 14/1/2013).
Các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong các cơ quan công sở

Các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong các cơ quan công sở

Điện năng - Nguồn tài nguyên vô giá của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí. Ngành Điện đã và đang tiến hành nhiều giải pháp để đối phó với tình trạng trên, trong đó việc sử dụng điện một cách hợp lý là một biện pháp rất quan trọng...
Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước

Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát là triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình theo chiều sâu, dỡ bỏ các rào cản, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cuối cùng, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, công trình xây dụng sử dụng nhiều năng lượng; giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; phổ biến phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
Phiên bản di động