RSS Feed for Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 22/09/2023 05:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát là triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình theo chiều sâu, dỡ bỏ các rào cản, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cuối cùng, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, công trình xây dụng sử dụng nhiều năng lượng; giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; phổ biến phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Thông qua các hoạt động của Chương trình, phấn đấu đạt được mục tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng tính chung trong cả nước và riêng cho từng lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế xã hội; góp phần giảm đầu tư cho phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường; khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mục tiêu cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến đại bộ phận người dân, các cơ quan, công sở, xây dựng ý thức thực hiện thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Đạt mức tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước trong giai đoạn 2012-2015 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tương đương từ 11 triệu TOE (tấn dầu tương đương) đến 17 triệu TOE trong giai đoạn 2012 - 2015.

Hình thành mạng lưới thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng ở các cấp Trung ương và địa phương; tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho hơn 2.000 người thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 500 người trong lĩnh vực quản lý sử dụng các công trình xây dựng; đào tạo, cấp chứng chỉ kiểm toán năng lượng cho khoảng 200 người.

Sử dụng rộng rãi các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu. Áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến, nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đạt mức giảm ít nhất 10% cường độ năng lượng của các ngành sử dụng năng lượng.

Trong đó, ngành xi măng giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn xi măng từ 97 kgOE năm 2011 xuống còn 87 kgOE vào năm 2015.

Ngành thép, phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn thép thành phẩm từ mức 179 kgOE năm 2011 xuống còn 160 kgOE năm 2015.

Ngành dệt may, mục tiêu phải giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn sợi năm 2011 là 773 kgOE xuống còn 695 kgOE vào năm 2015.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, nội dung thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" từ năm 2012, đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn.

Triển khai các giải pháp công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng, áp dụng chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây mới.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2015 vận tải hành khách công cộng đáp ứng được từ 10 - 15% nhu cầu đi lại tại các đô thị lớn.

Để tổ chức thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban.

NangluongVietnam.vn

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động