RSS Feed for quân sản tấn Thứ hai 08/08/2022 23:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước

Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát là triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình theo chiều sâu, dỡ bỏ các rào cản, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cuối cùng, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, công trình xây dụng sử dụng nhiều năng lượng; giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; phổ biến phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
Phiên bản di động