RSS Feed for Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 12:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao năng lực và hiệu quả phòng ngừa, xử lý ô nhiễm, giảm thiểu suy thái phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường (Văn bản số 1660/QĐ-TTg, ngày 7/11/2012).

>> Phê duyệt danh mục dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng
>> Phê duyệt danh mục dự án tăng trưởng xanh ở Việt Nam
>> Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
>> Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp
>> 272 triệu euro cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và năng lượng Việt Nam

Đến năm 2015, bước đầu tăng cường tiềm lực cho nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phát triển và ứng dụng từ 5-10 loại chế phẩm sinh học để xử lý chất thải.

Đến năm 2020, phát triển và ứng dụng từ 15-20 loại chế phẩm sinh học để xử lý các chất thải.

Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ hai, nâng cao năng lực cán bộ về công nghệ sinh học phục vụ lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ ba, tăng cường trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ tư, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường.

Thứ năm, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường, cải tạo và phục hồi các hệ sinh thái.

Thứ sáu, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất nhiên liệu sinh học.

Thứ bảy, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học.

Thứ tám, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các phương pháp đánh giá nhằm kiểm soát, quản lý hiệu quả công nghệ và sản phẩm công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Lãnh đạo Trung Quốc đối mặt với thách thức lớn
Tổng thống Obama và 'vực thẳm ngân sách' Hoa Kỳ
GS Đặng Hùng Võ thừa nhận sai trong vụ Văn Giang

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động