RSS Feed for Tổng công ty Điện lực miền Nam: Năm mới, kỳ vọng mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 14:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng công ty Điện lực miền Nam: Năm mới, kỳ vọng mới

 - Phát huy những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2018, bước sang năm 2019, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn về nguồn vốn, về áp lực giải phóng công suất cho các nhà máy năng lượng tái tạo, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã có cuộc bứt phá ngoạn mục, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Điện ‘đi trước một bước’ trong thách thức

Một năm nhìn lại

Từ thực tiễn của năm 2018, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2019, EVNSPC đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, gắn với việc ứng dụng các thành tựu KHCN, nên đã dành được những thành tựu khá nội bật, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn 21 tỉnh thành phố phía Nam không ngừng phát triển.

Lễ đóng điện dự án cấp điện xã đảo Tiên Hải.

Với mục tiêu: Cung ứng điện đầy đủ, an toàn, chất lượng tốt, tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa lưới điện, đặt nền tảng cho phát triển lưới điện thông minh, kết thúc năm 2019, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện đạt 72 tỷ 636 triệu kWh, tăng 5 tỷ 967 triệu kWh và tăng 8,95% so với năm 2018; giá bán điện bình quân 1.781,5 đ/kWh, tăng 6,46% so với năm 2018.

Về tổn thất điện năng, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của tập thể lãnh đạo EVNSPC và sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị thành viên, năm 2019 đã giảm xuống 4,13%, thấp hơn TTĐN năm 2018 là 0,26%. Theo đó, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao, thời gian mất điện của khách hàng (SAIDI) đạt thấp hơn 54,07% so với năm 2018. Một số công ty điện lực có chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện về đích sớm 1 năm so với kế hoạch 5 năm (2016-2020).

EVNSPC đã triển khai mạnh mẽ và đa dạng nhiều chương trình tiết kiệm điện trong năm 2019, góp phần đã tiết kiệm được 1 tỷ 424 triệu kWh, tương đương 1,96% sản lượng điện thương phẩm năm 2018.

Tặng quà cho người có công với Tổ quốc.

Năng suất lao động là thước đó của kết quả sản xuất kinh doanh, kết thúc năm 2109 toàn EVNSPC đạt 3,58 triệu kWh/người/năm, tăng 10,5% so với năm 2018 là nỗ lực rất đáng được ghi nhận.

Về công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, năm qua, EVNSPC đạt nhiều kết quả nổi bật; chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện không ngừng nâng cao.

Bằng nhiều hình thức tiếp cận, EVNSPC đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời yêu cầu của trên 4 triệu khách hàng. Nhờ vậy, lòng tin của khách hàng sử dụng điện ngày càng được gắn kết, nâng cao.

Năm 2019, trên địa bàn Tổng công ty quản lý, 2.513/2.513 xã, phường thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%; số dân có điện là 7,91 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,58%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,20 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,41%.

Năm qua, EVNSPC hoàn tất đóng điện 550 công trình lưới điện, xây dựng và đưa vào vận hành 89 km đường dây 110kV, cải tạo nâng cấp 279km, với tổng dung lượng tăng thêm là 940MVA, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển sản xuất, sinh hoạt tại nhiều khu vực miền Nam. EVNSPC cũng tiếp tục tăng cường đầu tư các khu vực nông thôn và hải đảo như: Hoàn thành cấp điện cho hơn 3 ngàn 200 hộ dân khu vực vùng lõm chưa có điện khu vực các tỉnh Bạc Liêu, Đồng tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Ninh Thuận, Lâm Đồng…, với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng; Hoàn thành việc cấp điện cho 40 xã theo tiêu chí số 4 về nông thôn mới trên địa bàn 21 tỉnh/thành, riêng tại tỉnh Tiền Giang cấp điện cho 23 xã nông thôn mới trong năm 2019, với giá trị đầu tư là 199 tỷ đồng; Hoàn thành việc xóa câu đuôi kéo chuyền cho hơn 43 ngàn hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh/thành, với tổng mức đầu tư là 211,5 tỷ đồng; Đầu tư cấp điện nuôi tôm công nghiệp với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng tại các tỉnh: Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Long An. Đặc biệt, hoàn thành dự án cấp điện cho xã đảo Tiên Hải tỉnh Kiên Giang, cấp điện cho hơn 450 hộ dân trên đảo.

Điện mặt trời cho quần đảo Trường Sa.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, Tổng công ty Điên lực miền Nam còn thường xuyên đi đầu trong công tác an sinh xã hội, tận tình giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2019, Tổng công ty đã tặng 272 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tại các tỉnh với số tiền 14,6 tỷ đồng, góp phần giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng 40 Mẹ Việt Nam Anh hùng với kinh phí trên 366 triệu đồng; vận động công nhân viên, người lao động đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn; thăm hỏi các đơn vị cơ sở và các công nhân vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách và các hoạt động từ thiện với tổng số tiến là 11,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, tết, Tổng công ty đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ các thôn, bản, các gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tu sửa, nâng cấp hệ thống lưới điện...

Năm mới, kỳ vọng mới

Phấn khởi trước những thành công trong năm 2019, bước sang năm2020, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tập thể CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Nam nêu quyết tâm: Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp điện đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn; Đầu tư các dự án lưới điện theo đúng tiến độ, đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân các vùng sâu vùng xa, hải đảo để đến năm 2020 hầu hết các hộ dân được cấp điện; Thực hiện các nhiệm vụ được giao để xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo đó, EVNSPC tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện, đảm bảo tất cả các dịch vụ khách hàng đạt yêu cầu dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; Đảm bảo hiệu quả, tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình lưới điện trọng điểm; Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Phát huy văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Để đạt được các chỉ tiêu: Điện sản xuất đạt trên 70 triệu kWh, tăng 13,22% so với năm 2019; Điện thương phẩm đạt 79 tỷ 150 triệu kWh, tăng 9 % so với ước thực hiện năm 2019; Tiết kiệm điện 1,5% sản lượng điện thương phẩm; Giá bán điện bình quân thực hiện trên 1.800 đ/kWh; Đầu tư xây dựng lưới điện khoảng 8.590 tỷ đồng, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng.

Điện cho nuôi trồng thủy sản.

Cụ thể, năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với áp dụng hiệu quả khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa lưới điện và trong công tác quản lý. Ứng dụng tối đa công nghệ, giải pháp mới trong công tác sửa chữa điện, bảo trì bảo dưỡng để giảm thiểu thời gian ngừng giảm cung cấp điện. Tiếp tục nâng cao công tác dịch vụ khách hàng, bằng các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, trong đó tập trung vào thực hiện “01 cửa liên thông” giữa đơn vị điện lực và các cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo thực hiện 100% các dịch vụ điện trực tuyến cung cấp cho khách hàng. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các dự án, công trình ĐTXD. Triển khai kế hoạch đầu tư để cấp điện cho các trạm bơm, chống úng, chống hạn, phục vụ tưới tiêu, chống biến đổi khí hậu…

Năm 2019 đã đi qua, năm 2020 với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng còn đó nhiều khó khăn, thách thức. Để đạt được mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, CNV Tổng công ty Điện lực miền Nam phải tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý chí và nghị lực vượt khó, cùng nhau đồng tâm, hợp lực, phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra./.

TIẾN SỸ

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động