RSS Feed for Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng cho năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 26/05/2022 05:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng cho năm 2022

 - Năm 2021 - Một năm với nhiều biến động do tác động của dịch bệnh nhưng với tinh thần và sự quyết tâm cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động nhận định tình hình đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành xuất sắc hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao. Đây là tiền đề để Tổng công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, thực hiện tốt chủ đề năm đã đề ra “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, trong đó linh hoạt trong đảm bảo hoạt động SXKD vừa phòng chống dịch an toàn.
EVNNPC hoàn thành toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 EVNNPC hoàn thành toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021

Sáng 6/1/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 - Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.


Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021:

EVNNPC kết thúc năm 2021 với niềm tự hào đã vượt qua đại dịch Covid-19 để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng do EVN giao. Cụ thể: Đã duy trì đà tăng trưởng điện thương phẩm, đạt 81,81 tỷ kWh, vượt kế hoạch EVN giao (81,75 tỷ kWh) và tăng 9,28% so với năm 2020; Giá bán điện bình quân đạt 1.775,94 đ/kWh, vượt 0,94 đ/kWh so với kế hoạch EVN giao (1.775 đ/kWh); Tỷ lệ thu nộp tiền điện của khách hàng ở Tổng công ty đạt 99,8%. Một loạt các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng như tiếp cận điện năng, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng hiện trường cho cán bộ hiện trường, ứng dụng chăm sóc khách hàng... đều đạt hoặc vượt kế hoạch EVN giao. Về xây dựng cơ bản, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch được EVN giao, khối lượng thực hiện đạt 17.797 tỷ đồng.

Năm 2021, EVNNPC đã cùng khách hàng và cả nước chống lại ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bản thân EVNNPC luôn tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh/TP về chống dịch, chăm lo cho cán bộ công nhân viên được tiêm chủng đầy đủ. Với khách hàng, Tổng công ty luôn đảm bảo cấp điện đầy đủ, liên tục cho khách hàng, với sự ưu tiên cao cho khách hàng lớn, các khu công nghiệp, khu vực thực hiện giãn cách hoặc cách ly xã hội, các cơ sở phục vụ cho công tác khám, điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19. Các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã được giảm tiền điện theo quy định của Nhà nước. Tổng số tiền điện giảm đã giảm cho khách hàng năm 2021 là khoảng 251,5 tỷ đồng.

Đại dịch Covid-19 vừa là thách thức vừa là cơ hội để Tổng công ty chuyển đổi, hiện đại hóa công tác đo đếm chỉ số điện. EVNNPC tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của khách hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769, qua trang web, qua app CSKH trên điện thoại, trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phần mềm chăm sóc khách hàng đa kênh. Tổng công ty điều chỉnh lịch ghi chỉ số đối với các khu vực bị cách ly, thỏa thuận với khách hàng về phương thức tạm ghi nhận chỉ số công tơ trong thời gian thực hiện cách ly. Khách hàng có thể tra cứu chỉ số tiêu thụ điện qua app trên điện thoại. Cán bộ thu tiền tiếp tục theo dõi để thực hiện thu hết các khoản chưa thu do khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sau khi dịch tạm lắng.

Thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN là "Chuyển đổi số", EVNNPC đã triển khai đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị để đảm bảo thành công chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật và số hóa toàn bộ các quy trình/chu trình nội bộ. EVNNPC đã bổ sung các ứng dụng phục vụ số hóa, khai thác dữ liệu và triển khai tới tất cả các đơn vị như: Ứng dụng tính toán tổn thất, phầm mềm quản lý MBA, phần mềm dùng chung (CMIS, IMIS, ERP, HRMS, PMIS...) và phần mềm dùng riêng (KPI, ECP...).

Trong chuyển đổi số, EVNNPC đã hoàn thành 7/11 nhiệm vụ EVN giao (63,6% khối lượng), cụ thể: Hoàn thiện CSDL của hệ thống phần mềm PMIS, sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị, đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ điện tử, xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật một Dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất, dịch vụ trực tuyến và văn phòng số.

Ngoài ra, EVNNPC đã hoàn thành 6/12 nhiệm vụ nội bộ về chuyển đổi số, cụ thể: Dự án phần mềm quản lý máy biến áp, phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện, số hoá hồ sơ lĩnh vực tài chính kế toán, số hoá đầu sổ lĩnh vực kỹ thuật, dự án nâng cấp phần mềm ECP, xây dựng Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu tại Tổng công ty. Ngày 18/11/2021, Tổng công ty đã công bố sản phẩm số hóa quy trình lĩnh vực Tài chính kế toán và Kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Sẵn sàng cho năm 2022:

Năm 2022, dự báo nhu cầu điện sẽ tăng cao trở lại, EVNNPC đã yêu cầu các đơn vị nắm bắt nhu cầu của các khách hàng lớn nhằm xây dựng kế hoạch cung cấp điện phù hợp và kịp thời. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của Tổng công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 9% và đạt 89,1 tỷ kWh, đặc biệt là các khách hàng sản xuất công nghiêp, vốn chiếm hơn 64% lượng điện thương phẩm. Theo đó, EVNNPC đã xây dựng Đề án đảm bảo cung cấp điện, tập trung vào công tác đầu tư lưới điện, đặc biệt là các trạm, đường dây 110 kV ở các khu vực dự kiến phụ tải công nghiệp tăng trưởng nóng để sẵn sàng cho năm 2022. Giao danh mục đầu tư xây dựng cho các đơn vị từ tháng 6/2021 để triển khai sớm thủ tục chuẩn bị đầu tư nhằm hoàn thành trước 31/3/2022.

Trong tương lai dài hơn, từ nay tới 2025 sẽ là giai đoạn khó khăn trong vận hành của ngành điện, đặc biệt là cấp điện thời điểm mùa hè cho phụ tải miền Bắc nói chung và phụ tải của EVNNPC nói riêng. Thực tế hè năm 2021 đã chứng kiến phụ tải tăng đột biến vào các ngày nắng nóng cực đoan. Tổng công ty đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cấp điện giai đoạn 2021 - 2025 với nhiệm vụ chính dự báo nhu cầu tăng trưởng phụ tải, từ đó đề ra các giải pháp. Ban Chỉ đạo đã đưa ra các nhóm giải pháp:

Một là: Về đầu tư xây dựng, tính toán đẩy nhanh các dự án trọng điểm để chống quá tải lưới điện, giải tỏa nguồn điện cho các khu vực có nhiều thủy điện nhỏ đấu nối.

Hai là: Kiến nghị EVN đẩy nhanh các dự án truyền tải 220 kV, 500 kV để đảm bảo nguồn cấp cho phụ tải của EVNNPC.

Ba là: Làm việc với các khách hàng lớn để tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải để chủ động giảm tải vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là vào cao điểm nắng nóng.

Có những công việc tưởng như mâu thuẫn với mục đích kinh doanh của EVNNPC như giúp khách hàng tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả. Nhưng nếu theo cam kết của Việt Nam tiến tới Net-Zero vào năm 2050 thì tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả góp phần đạt mục tiêu của cả nước. Mặt khác, tiết kiệm điện là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đối với khách hàng sản xuất, EVNNPC đã và đang tổ chức hội nghị, làm việc trực tiếp với từng khách hàng nhằm thông báo cho họ tình hình cấp điện 2022 để khách hàng chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Tổng công ty cũng hỗ trợ khách hàng triển khai áp dụng mô hình quản lý năng lượng để khai thác tối đa khả năng tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp.

Đối với khách hàng sinh hoạt, EVNNPC tổ chức nhiều các hoạt động, chương trình thi đua lan tỏa trong cộng đồng, mang lại hiệu quả cao trong thực hành tiết kiệm điện: Giờ Trái đất, Gia đình Tiết kiệm điện, trường học chung tay Tiết kiệm điện, triển lãm các sản phẩm tiết kiệm điện... đồng thời xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện truyền thông, vận động khách hàng sử dụng thiết bị điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, EVNNPC còn khuyến khích, tư vấn khách hàng sử dụng nguồn năng lượng thay thế như điện mặt trời mái nhà, điện gió, chủ động phát điện, sử dụng nguồn năng lượng sạch, an toàn nhằm giảm phát thải khí CO2, thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, EVNNPC đã cho ra mắt bộ sách điện tử Cẩm nang sử dụng điện thông minh gồm 3 cuốn: “Sử dụng điện thông minh trong công nghiệp”, “Sử dụng điện thông minh trong tòa nhà” và “Sử dụng điện thông minh trong sinh hoạt”. Bộ sách là một món quà tri ân đến tất cả các đối tượng khách hàng, mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, vừa góp phần giảm chi phí, vừa chung tay cùng ngành Điện và toàn xã hội trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.

Ngành điện nói chung cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhận thức rõ và luôn bám sát công cuộc chuyển đổi năng lượng của đất nước theo cam kết quốc tế, đồng thời luôn đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ cho phát triển đất nước./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động