RSS Feed for Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 22:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí

 - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
Điều chỉnh đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2012-2015

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí trên biển có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015. 

Theo đó, hoạt động dầu khí trên biển là các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; vận chuyển, lưu trữ, chế biến dầu khí và các dịch vụ kỹ thuật khác liên quan trực tiếp cho các hoạt động này mà được thực hiện trên biển.

Công trình dầu khí là các loại giàn, công trình di động hay cố định, phương tiện và các kết cấu khác được sử dụng nhằm phục vụ cho hoạt động dầu khí trên biển.

Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung về sử dụng dung dịch khoan nền không nước; quản lý chất thải; quan trắc môi trường áp dụng đối với các cơ quan quản lý về môi trường, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015.

NangluongVietnam.vn

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động